För alla

I Betlehem skulle världens Frälsare födas i ringhet och fattigdom i ett stall, ”ty för dem var inte rum i härbärget”. Så fattigt skulle det vara vid hans födelse och hela liv, därför att han genom sin fattigdom skulle göra oss rika.

Synden gör människan så gränslöst fattig. Fattig på glädje, fattig på frid, fattig på levnadsmod, ja, på allt som en människa behöver för att vara lycklig. Och till sist är syndens lön den förfärliga fattigdomen i den eviga fördömelsen. Sådant hade vi alla varit tvungna att gå i möte, om inte Frälsaren kommit till oss. Ty ”vore ej det barnet fött, förtappat bleve då allt kött: Nu frälsning bjuds åt alla.” Glöm inte detta sista: ”Nu frälsning bjuds åt alla.”

Julbudskapet talar om en gåva, den outsägliga gåvan, som vi alla fått. Ängelns budskap var ju ett budskap om ”en stor glädje”, som skulle vederfaras allt folket. Julen har med rätta blivit kallad ”glädjens högtid” och – ”barnens högtid”. Ja, detta hör ihop, för man måste vara barn för att kunna glädjas över julens stora gåva. De stora, i sig själva förträffliga människorna har inte rum i sina hjärtan för Jesus. Men hos de ringa och över sina synder sörjande själar får Frälsaren rum. Några fattiga herdar på marken hörde det glada budskapet: ”I dag är eder född Frälsaren, som är Kristus, Herren, i Davids stad”, och de skyndade till krubban för att få se detta som Herren hade kungjort för dem.

Kom ihåg att glädjebudskapet gäller alla! Alla har fått denna Guds största gåva. Och det är för Frälsarens skull vi får glädja oss över de mindre gåvor som hör julen till. Det är bara den stora gåvan – Jesus, vår Frälsare – som kan göra oss sant lyckliga och ge oss den stora glädjen.

Det måtte väl inte vara så, att vi inte har rum i våra hjärtan för Jesus? En människas liv borta från Gud är så fattigt och glädjelöst. Och om inte Frälsaren får draga in och bo i vårt hjärta, slutar vårt liv i de eviga kvalen. Men just för att rädda oss från denna nöd och jämmer kom Frälsaren till oss. Han kom för att ”strida, lida dödens smärta, att vårt hjärta frid må vinna och en öppnad himmel finna”.

Så har Frälsaren sönderbrutit våra bördors ok och skuldrornas gissel och plågarens stav, då han i blodig död på korsets stam gav sig själv till en lösen för alla. Här är nu det stora glädjebudskapet, som förmår trösta ”alla sörjande” och som är orsak till glädje – inte bara några korta juldagar eller år här på jorden – utan hela evigheten lång.

Nu allt vad män’ska heter kom
till denna julfröjd ren!
Fast icke du är ren och from,
du likaväl är en
av dem som Gud till broder fått.
I himlens arv du har en lott.
Ty var av hjärtat nöjd!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan