Inspiration till förnyelse!

Jag har under hösten hört ryktas om att KUS skall ordna en inspirationsdag i februari och har även sett enkäter som har med denna dag att göra. Detta skulle jag vilja veta mer om och har därför letat upp Daniel Ottosson, Bjärnum, som är en av de ungdomar som just nu planerar dagen, för att ställa lite frågor.

Vad är KUS:s inspirationsdag?

Det är en dag då vi kan få lite nya perspektiv på arbetet i våra lokalföreningar. Temat är ”Bakom fasaden” och kommer att handla om det liv med stort L som Jesus ger och som bör synas i våra föreningar men som lätt döljs bakom mycket annat.

Var? När? Hur?

Mötet kommer att äga rum den 10 februari 2001 i Örkelljunga församlingshem. Vi börjar kl. 9.30 med förmiddagsfika och låter programmet dra i gång kl. 10.00. Stolta kan vi presentera Torgny Wirén som huvudtalare. Rune Gustavsson, Bodil Månsson och Mikael Hector kommer också att synas. Utöver detta kan vi erbjuda en rad intressanta seminarier, som mer praktiskt inriktar sig på föreningarna. Dagen kommer att avslutas med ett offentligt stormöte med mycket sång och vittnesbörd m.m.

Vilka anordnar denna dag?

Det gör Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige. Man har sedan en tid sett att klyftan mellan yngre och äldre har blivit större och fått önskemål om att något skulle göras åt detta. Styrelsen valde att ta hjälp av en grupp ungdomar, som fick i uppdrag att ordna en inspirationsdag. Vi som ingår i kommittén är Regina Johansson, Vilhelm Ekhem, Tobias Runesson, Johanna Jämstorp, Mattias Sjödahl och jag. Till hjälp har vi även Joakim Hector. (Ryck gärna tag i någon av dessa, om du har frågor eller idéer!)

Vad kommer ni att ta upp på inspirationsdagen?

Vi vill inte presentera en massa problem, som vi måste ta tag i. Föreningarna är redan en tung arbetsbelastning för många, tyvärr. Det är en inspirationsdag, som är till för att inspirera och få oss att se alla de möjligheter som finns i våra föreningar. Varje förening är faktiskt en viktig del i Guds rike och har som syfte att förmedla frid, förlåtelse och glädje som Gud erbjuder till alla. Föreningen måste hela tiden förnyas och påverkas av Jesus, den ende som kan ge äkta liv och som håller i längden. Både unga och äldre måste personligen få ett möte med Jesus och den överflödande nåd och det liv han ger. Då tror jag att även generationsklyftan och problemen kommer att försvinna. Vi hoppas att inspirationsdagen ska vara en början till något nytt, inte bara nya organisatoriska åtgärder utan ett helt nytt Jesus-centrerat liv i våra föreningar.

Vilka vill ni ska komma?

Alla! Vi tänker inte att varje förening ska skicka ett visst antal representanter. I stället vill vi att alla som bryr som om sin förenings framtid kommer – både yngre och äldre – och framför allt de som har inflytande och makt att förändra. Alla är välkomna!

Vad vill ni med enkäterna som skickades ut i höstas? Vi vill väcka tankar och diskussioner i föreningarna om hur de har det och vad som kan bli bättre och även få en diskussion om eventuella problem. Det är mycket viktigt att allas röster blir hörda. Vi hoppas att varje förening tar detta på allvar och ser det som en möjlighet till förnyelse och öppenhet hos medlemmarna.

Jag förstår nu att KUS:s inspirationsdag är något som jag snarast skall boka in i min almanacka och åka till. Det kommer säkert att bli en mycket givande dag för alla, hur man än har det i sin förening. En sak kan vi nog alla vara överens om: mer Jesus, förnyelse och väckelse i föreningen och i hela Sverige är något vi alla längtar efter!

Jag kom att tänka på en god vers från Jesaja 43:19, där Herren säger: Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig – märker ni det inte?Jag skall göra en väg i öknen och strömmar i ödemanken. Vi ses den 10 februari!

Ros-Marie Westmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan