Julfirande i Eritrea

På grund av det mångkulturella samhället och den religiösa situationen kan det vara svårt att generellt berätta om julfirandet i Eritrea. De olika kristna kyrkorna, dvs. den ortodoxa, den katolska och den protestantiska, firar nämligen julen på olika sätt.

På grund av det mångkulturella samhället och den religiösa situationen kan det vara svårt att generellt berätta om julfirandet i Eritrea. De olika kristna kyrkorna, dvs. den ortodoxa, den katolska och den protestantiska, firar nämligen julen på olika sätt.

Men trots olikheterna har de kristna det gemensamt att de firar Jesu födelsedag. Det tycker jag är viktigt att säga, för under mina år i Norden kunde jag konstatera att detta för många människor där inte alls är en självklarhet.

Den ortodoxa kyrkan lägger inte så stor vikt vid julfirandet. Man har ju där i stället en mycket stark påsktradition. Den katolska kyrkan däremot har ganska mycket gemensamt med de båda protestantiska kyrkorna, den evangeliska och den lutherska.

Dessa båda kyrkor har, när det gäller julfirandet, tagit över mycket från de svenska missionerna, med undantag av att Juldagen infaller den sjunde januari.

Redan under de första dagarna i december börjar förberedelserna med att körerna repeterar julsånger och ett drama, som baserar sig på julevangeliet. Ett par dagar före julafton dekorerar man julgranen i hem och i kyrka. Ungdomarna hjälps åt att göra fint i kyrkan.

På julafton börjar programmet 18.30 med mycket sång, predikan om vår Frälsare Jesus och det med stor förväntan emotsedda dramat om Jesu födelse. Kyrkan är då garanterat fullsatt. Folk kommer från olika håll, oberoende av religion, och även många högt uppsatta tjänstemän infinner sig. I slutet av programmet, som brukar vara cirka två timmar, delas det ut karameller och kex, framför allt till barnen, för att betona att det är julafton.

På Juldagen är det nattvardsgudstjänst kl. 06.00, och därefter dricker man kyrkte och umgås.

09.30 är det så dags för ytterligare en gudstjänst. Efter den samlas man i hemmen och tillbringar dagen tillsammans.

Julvädret brukar kännetecknas av klara och varma dagar – och ingen snö.

”I dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.”

Barnabas Mebrahtu

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan