Första Mosebok – en introduktion

Med början i förra numret publiceras i Till Liv fortlöpande en bibelläsningsplan. Efter hand introducerar vi också de bibelböcker som är aktuella enligt planen. Just nu läses Första Mosebok och Lukas evangelium. Lukas presenterades i förra numret. Här följer nu en introduktion till Första Mosebok.

Med början i förra numret publiceras i Till Liv fortlöpande en bibelläsningsplan. Efter hand introducerar vi också de bibelböcker som är aktuella enligt planen. Just nu läses Första Mosebok och Lukas evangelium. Lukas presenterades i förra numret. Här följer nu en introduktion till Första Mosebok.

Första Mosebok är den första delen av fem. Huvudtemat för alla fem moseböckerna är hur Gud vinner åt sig ett egendomsfolk. Från Andra Moseboken och framåt är Mose den mänskliga huvudpersonen och de viktiga händelserna är befrielsen ur Egypten och förbundsstiftandet vid Sinai. Till detta ger oss Första Moseboken bakgrunden. Kapitel  1–11 berättar om världens och mänsklighetens urhistoria. Övriga boken berättar om Israels, Guds egendomsfolks, första historia.

URHISTORIEN – hur världens historia började (kap 1–11)

Urhistoriens stora tilldragelser är skapelsen, syndafallet, syndafloden och språkförbistringen.

I kapitel  1–2 läser vi om hur hela världen skapades ur intet och Gud gjorde ett hem åt människan. Människan är skapelsens krona.

Redan i tredje kapitlet ser vi hur Guds goda skapelse förstördes. Synden kom in – människan avföll från Guds vilja. Människans fridsförhållande till Gud, medmänniskan och övriga skapelsen bröts sönder.

I de följande kapitlen bekräftas detta. Gud och hans skapelse skiljs åt p.g.a. människornas olydnad. Synden och dess följder breder ut sig. Och allt ont som beskrivs har sin rot i synden.

Men mitt i bedrövelsen får vi glimtar av Guds nåd och barmhärtighet. Gud ger löften (3:15), han visar Adam och Eva omsorg, (3:21), Kain får ett tecken (4:15), Noa (mänskligheten) får ett förbundstecken, regnbågen (9:13).

Urhistorien handlar inte bara om en sedan länge svunnen tid. Den ger oss svar på aktuella frågor för oss idag: Varför skapade Gud världen? Vad var det som var snett? Tänker Gud göra något för att rätta till det? Ha med dig de frågorna under läsningen av de elva första kapitlen.

PATRIARKHISTORIEN – om hur Israels historia började (kap 12-50)

Guds skapelse med människan i spetsen hade kommit på avvägar. Det visar urhistorien. I det tolfte kapitlet börjar Bibeln beskriva hur Guds särskilda egendomsfolk blir till. Israels historia inleds. Med den börjar Guds svar på problemen som urhistorien tecknat. Nu blir Guds löfte, välsignelse, utkorelse och frälsning återkommande teman. Frälsningshistorien, Guds räddningsplan, börjar förverkligas. Gud väljer åt sig ett folk med målet att återvinna hela sin förlorade skapelse. Herren kallar Abraham som stamfar åt detta blivande folk. Ur det folket utlovar Herren att välsignelse skall komma alla andra folk till del. Det löftet går i uppfyllelse många, många generationer senare när Jesus, alla folks räddare, föds som ett barn i Abrahams folk och blir till frälsning för hela världen.

Löftena om den kommande frälsningen knyts alltså till Abrahams släkt, och patriarkhistoriens – med Isak, Jakob och Josef – visar hur dessa löften förs vidare.

Ett annat huvudsyfte med patriarkhistorien är att visa på vad som är vårt svar på Guds löften: Tro. Och att tro på Guds löften är inte så enkelt. Gud lovar, men verkligheten är ofta bittert motsägelsefull. Så var det för patriarkerna. Men patriarkhistorien lär oss att Gud faktiskt håller sina löften. Vi lär oss den läxa som det ofta tar lång tid och kräver många prövningar att lära: att tro ofta är att tro trots alla trots, att tro trots allt. Guds löften går i uppfyllelse. Men inte på grund av människors förträfflighet (se exempelvis bedragaren Jakob) utan tack vare Guds trofasthet. Det är en tröst också för oss.

FÖREBILDER TILL KRISTUS

I GT:s händelser, institutioner och personer möter vi ofta förebilder till Kristus. I Första Mosebok finns flera. Särskilt kan du lägga märke till:

  • Isak – löftessonen som gick upp till Morias berg (där Jerusalem sedan kom att ligga) för att offras.
  • Josef – som föraktades av sina egna bröder. De sålde honom för 20 siklar silver, anklagade honom falskt, men genom detta nesliga handlande blev de själva räddade. Genom hela berättelsen behöll Josef sin kärlek till sina bröder. Detta är en utmärkt illustration till Jesu liv.

Fredrik Carlsson
Redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan