Själavård – När du grubblar

Har funderat över en sångvers:

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, ty ingen annan är som du?”

Är detta bibliskt? Hjälp mig att reda ut tankarna!

 

Svar: När jag läste Din fråga kom jag spontant att tänka på något som indianflickan Crying Wind berättar om sig själv i en bok med samma namn. Övergiven av sina föräldrar hade hon fått växa upp i ett reservat hos sin gamla mormor. Av henne lärde hon sig tillbe vindens gud. När mormodern dog flyttade hon till staden, där hon kände sig rotlös och ensam. Efter ett par misslyckade anställningar blev hon arbetslös. Emellertid fick hon kontakt med prästen i en närbelägen kyrka. Han lyssnade på henne, och en dag gav han henne en anteckningsbok, där hon kunde skriva ner sina tankar. Den fyllde hon med frågor, tankar och även teckningar som hon visade prästen. Denne fäste sig vid hennes dikter och sade: ”Du borde försöka få de här utgivna.” Hon svarade: ”Ingen skulle vilja läsa något som Crying Wind har skrivit.” Då lyfte han blicken mot henne och frågade: ”Vem är Crying Wind?” ”Jag är ingen särskild”, svarade hon. Sedan vällde det fram ur henne: ”Jag är det oönskade barnet till två människor som hatade varandra. Jag är ett värdelöst halvblod, två personer som försöker leva i en kropp.” Bittert tillade hon: ”Crying Wind är alltså ingen särskild.” Prästen lyssnade, sedan sade han med mild röst: ”Då vet jag mer om Crying Wind än du gör. Du målar bilder – det gör dig till konstnär. Du skriver underbar poesi – det gör dig till poet… Dina föräldrar har inte skapat dig – Gud har skapat dig! Du har ett egenvärde – du är unik. Det finns inte en till människa på jorden som är precis som Crying Wind. Gud har skapat dig, och du är dyrbar i hans ögon.”

Prästens ord lade sig som ett frö i flickans hjärta. Hon fick lättare att ta till sig det hon mötte i kyrkan, och en dag kom hon till tro på Jesus.

Det prästen sade till Crying Wind, står i Bibeln. Gud har skapat varje människa. Herren Jesus har dött för alla. Var och en är dyrbar i hans ögon. Som herden känner för vart och ett av sina får, så känner Gud det i sitt hjärta. Det han i Jesajas bok säger till Israel, det säger han i dag till sin församling, och till var och en som tar emot hans ord: ”Jag är Herren, din Gud, Israels Helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Etiopien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig, därför ger jag människor till lösen för dig och folk till lösen för ditt liv. Frukta då inte, ty jag är med dig” (Jes. 43:3–5).

Det är säkert något av detta som den anförda sången vill uttrycka. Det kunde ha uttryckts bättre. Jag kan förstå Din tvekan inför den rad som Du kursiverar. Men låt oss tyda den så: Du är älskad sådan Gud har skapat Dig. Du är dyrbar i hans ögon, Du behöver inte bli som någon annan.

Vi kan påminna oss det som står i Nya testamentet om församlingen som Kristi kropp, särskilt i 1 Kor. 12. Det ligger nära till hands att jag jämför mig med andra, som jag tycker har andra och större gåvor, medan jag själv inget särskilt kan. Det är om detta aposteln säger: ”Skulle foten säga: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så upphör den inte för det att vara en del av kroppen… Så är ni alltså Kristi kropp och hans lemmar, var på sin plats” (v. 15 och 27).

Detta är skrivet till både tröst och förmaning. Gud vill använda varje lem i kroppen. Jag ska inte snegla på de andra. I Guds ögon är jag älskad och dyrbar, som en lem i Kristus. Han vill använda mig med de gåvor som han har gett mig.

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan