C.O. Rosenius – aktuell i dag?

Carl Olof Rosenius (1816– 1868) var en centralgestalt i den evangeliska väckelse som drog fram över vårt land under 1800- talet.Genom sitt författarskap gav han god andlig föda åt väckelsens folk.

Carl Olof Rosenius (1816– 1868) var en centralgestalt i den evangeliska väckelse som drog fram över vårt land under  1800- talet.Genom sitt författarskap gav han god andlig föda åt väckelsens folk. Han var en av de mest lästa och mest översatta svenska författarna i Sverige under  1800- och  1900-talen. Innan pocketböckerna kom, låg Rosenius som trea i författarnas svensktopp. Bara Selma Lagerlöf och August Strindberg låg klart före.

Det har getts ut ett  90-tal titlar av Rosenius på svenska. Själv gav han ut endast ett fåtal böcker. Det mesta i hans böcker är hämtat från hans månadstidskrift Pietisten, som han redigerade från  1842 till  1867. Tidskriften fick stor spridning bland Sveriges kristenfolk och hade på  1860-talet nått en upplaga på  10 000 ex, vilket kan jämföras med landets största tidning Aftonbladet, som då hade en upplaga på  4 000 ex. Genom Pietisten vann Rosenius stort andligt inflytande på kristenlivet i vårt land.

En särställning i Rosenius’ författarskap har hans Betraktelser för var dag i året. Den har sen  1874 kommit ut i  38 upplagor på sammanlagt  185 000 ex. År  1989 gavs boken ut i reviderad utgåva på NSM-förlaget under titeln Husandakt. Fram till år  1993 hade boken reviderats ytterligare och gavs nu ut i samproduktion med BV-Förlag. Man kan fortfarande läsa denna andaktsbok och få god andlig behållning.

Rosenius’ andliga inflytande sträcker sig inte bara till Sverige utan också till många andra länder. Hans skrifter har översatts till åtminstone  31 olika språk. Hans böcker har tryckts i över två miljoner ex. på svenska och över en miljon ex. på andra språk. I Norge, där hans inflytande varit mycket starkt, särskilt i inremissionskretsar, har under senare år ett flertal av Rosenius’ mest kända böcker getts ut. Så sent som förra året gavs hans husandaktsbok ut i en ny språkdräkt.

Budskapet i Rosenius’ böcker är fortfarande aktuellt. Ännu finns en del av hans böcker tillgängliga. Här ges gedigen biblisk undervisning, som passar även nutidens kristna. Finns det för resten några roseniusläsare kvar i vårt land? Kanske är det fler än man kan tro. Ett är säkert: det finns mycket i Rosenius’ produktion, som är väl värt att bevara. Men vad kan man göra för att popularisera Rosenius? Finns det förlag som har intresse och resurser för nyutgivning av hans böcker? Klart är att språket i hans böcker då måste moderniseras. Men för andelivet i svensk kristenhet vore det en klar brist om arvet från Rosenius inte skulle komma att leva vidare.

Börje Karlsson

Ordf. i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan