Sökningstid och nådatid

I en allvarlig och manande sång, ”När Herren kallar, o, lyssna då” (308 i Lova Herren), talas det både om Herrens kallelse, sökningstid och att det kan bli för sent att söka honom.

I en allvarlig och manande sång, ”När Herren kallar, o, lyssna då” (308 i Lova Herren), talas det både om Herrens kallelse, sökningstid och att det kan bli för sent att söka honom.

Bibelns kallelsebudskap är tydligt och klart: ”I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan.” Hebr. 3:7–8. Guds kallelse gäller alltid i dag. Det är nu jag och du är kallade av Herren. Det kan för den som fått höra hans röst, evangelium, inte vara tal om att kallelsen gäller någon tidpunkt i framtiden.

Men det motsatta, att kallelsen gällde i går men inte i dag är många rädda för, så rädda att det tagit ifrån dem deras frälsningsvisshet. Sången ovan har för några blivit ett hinder för att ha frid i evangeliet om Jesus. Och det ligger nära till hands, om man inte skiljer på Guds nådatid och hans sökningstid. Och djupast bottnar det i okunskap om Ordet som nådemedel.

Nådatiden begränsas bara av Herrens återkomst, döden eller om en människa förhärdar sitt hjärta. Men det finns människor som är rädda och förtvivlade för att de inte svarade och kom, när Herren kallade dem. Man föraktade sin sökningstid, och nu är man rädd att man därför måste gå förlorad.

Men en bekymrad själ är inte förhärdad. Och vi blir inte frälsta genom nådesvindar, som sveper fram och försvinner. Vi blir frälsta genom nådemedel. Och det främsta nådemedlet är evangelium. Med Ordet är det så, att det är evigt och oföränderligt, liksom Kristi försoning.

Därför ges den som läser eller hör evangelium alltid nåd. Det finns inget Guds Ord som inte är levande och livgivande, som inte är Andat av Gud (2 Tim. 3:16). Det är därför aldrig för sent att söka Kristus och nåden i Ordet.

Sökningstiden är när en människa hör evangelium. Och en särskild sökningstid är det, när hon ofta får höra det. Men evangeliet förändras inte om hon inte tar emot det.

Däremot kan vår nådatid när som helst vara slut, och därför säger den Helige Ande ”I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan.” Och den kallelsen gäller även den som förr, kanske många gånger, har avvisat den. ”Guds nåd är var morgon ny.” Klag. 3:23.

Olof Göransson, Bjurholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan