Äktenskapet i dag – kris och förnyelse

I en tidigare artikel har vi sett på krisen för äktenskapet i vår tid. Nu frågar vi: Finns det en väg ut ur krisen? Kan det bli en förnyelse?

ARTIKEL II

I en tidigare artikel har vi sett på krisen för äktenskapet i vår tid. Nu frågar vi: Finns det en väg ut ur krisen? Kan det bli en förnyelse?

Ja, det kan ske – därför att äktenskapet är från Gud. Han har inrättat det – i begynnelsen. Han var med när makarna förenades i vigseln. Och han stannar inte med detta. Han är Skaparen som håller sin skapelse vid makt. Det gäller också äktenskapet. Det som Gud har skapat och inrättat ”håller” han också ”vid makt”, som det står i Förklaringen till Första trosartikeln. Dag för dag låter han sin sol gå upp över både onda och goda. Dag för dag förnyar han livet i våra kroppar. På samma sätt är han också verksam i äktenskapet för att ”hålla det vid makt”, för att driva och hjälpa makarna att leva i trohet och kärlek.

GUDS FÖRSYN – ÄKTA MAKARS HJÄLP

Denna Skaparens makt och vilja möter vi mitt i vardagen, fast ofta på ett fördolt sätt. Som exempel kan vi ta det som hände en ung försäljare i karriären. Redan när han rakade sig på morgonen hade han huvudet fyllt av planer för dagen. När han skulle gå hemifrån muttrade han ett knappt hörbart ”hej då”. Hans vän och medarbetare som ett par gånger i veckan hämtade honom, märkte detta. En dag i bilen tog han upp det med honom: ”Jag har svårt att säga det, men jag tycker faktiskt att du bär dig oartigt åt mot din fru på morgnarna.” Den unge försäljaren lyssnade. Han insåg att vännen hade rätt. Nästa morgon gick han ut i köket och gav sin fru en kyss. Och ett par dagar senare kände han att han ville göra lite mer. Han lade armen om henne och sade: ”Du är en kvinna, som man gärna kommer hem till.” – ”Jag väntar på dig”, svarade hon med en glad blick. ”Kanske kan jag komma tidigare”, sade han då. Efter en tid sade han till vännen: ”Du ska ha tack för att du var så ärlig mot mig. Vi har faktiskt fått ett helt annat förhållande i vårt äktenskap. Jag kan bara inte fatta att sådana små saker kan göra en sådan skillnad.”

Det som kom till försäljaren den dagen då vännen talade med honom i bilen, var äktenskapets bud, budet att älska. Skaparen var där fast ingen av dem märkte det. Sådan är Gud. Han värnar om äktenskapet. När mannen tog budet till sig, och på nytt började visa sin hustru kärlek, skedde något med äktenskapet.

RÄKNA MED GUD!

Men Gud kan göra mer. Mycket mer. Det sker när han får ingång med sitt ord. När människor börjar räkna med honom och be om hans hjälp i äktenskapet. Jag har funnit ett gott exempel på detta i en bok som den lutherske prästen Larry Christenson och hans maka Nordis skrivit tillsammans. De har i sin församling i Kalifornien rådgivning för äkta makar och ordnar seminarier kring äktenskap och familj. En dag blev Christenson uppsökt av ett par unga makar, Stefan och Judith. De hade upplevt en stark förälskelse. Nu, efter att ha varit gifta i två år, hade de ”problem”, som de först uttryckte det. Men knappt hade samtalet börjat, förrän Judith slog båda händerna för ansiktet och snyftade: ”Han säger att han inte älskar mig längre.”

Prästen lugnade dem med att läget inte behövde vara så farligt som de trodde: Han sade dem att äktenskapet inte står och faller med känslorna. Grunden ligger hos Gud, i det som han befaller och ger. Och Gud riktar sig mer till viljan än till känslorna. För att göra detta konkret gav prästen Stefan papper och penna och bad honom skriva tre saker som han visste att Judith önskade av honom. Efter någon tvekan började mannen skriva, och det blev inte tre utan fem saker:

  • Att jag ska hänga upp mina kläder på kvällen
  • Att jag ska vara hygglig mot hennes bror
  • Att jag ska lägga armen om henne när vi ser på TV
  • Att jag ska prata mer med henne
  • Att jag ofta ska gå ut med henne.

”Är detta saker du tror att du kan göra?” frågade prästen Stefan. ”Jo, det tror jag”, svarade han. Ingen av dem såg lycklig ut när de gick. Men de lovade försöka, och komma igen om två veckor.

När de kom tillbaka hade just inget ändrat sig. Och Christenson insåg att det var något som fattades i det råd han gett dem. Det sade han också till Stefan: ”Jag gav dig något att ta dig för. Men jag sade inget om tron. Jag sade inget om att ni behöver be Gud att han gör något för er.” Nu fick Stefan rådet att närhelst han skulle ”göra något” för sin hustru han också skulle be över det, be att Gud skulle använda detta för att åstadkomma en förändring.

Och förändring blev det. Fast den kom mycket sakta. Och på ett sätt som prästen inte väntat. Makarna fick ett nytt förhållande till Gud. Stefan hade inte bett förut. Nu började han lägga fram sina behov i bön, först och främst det som gällde hans förhållande till hustrun, men snart också annat, det som gällde hans arbete och hans relation till Gud. Makarna kom regelbundet i församlingens gudstjänst. Och efterhand skedde något med äktenskapet. Det började hos Stefan, medan det tog längre tid för Judith. Så en dag – ett par år efter det första samtalet – hade församlingen utflykt och Christenson kom att sitta vid samma bord som Judith. När han frågade som man brukar: ”Hur står det till?” tog hon det inte som en rutinfråga. Hon lutade sig fram och svarade: ”Det är som om vi fått en andra smekmånad.” Men så tillade hon: ”På vår första smekmånad var det bara vi två. Men det går inte. Gud är verkligen en nitälskande Gud.”

Så är det. Äktenskapet kan förnyas. Också i vår tid. Ty Gud lever. Och han värnar om äktenskapet – också där människor ännu inte söker honom.

Detta är det första nutidsmänniskan behöver höra. Hon behöver höra det så att hon kan våga tro på Gud och räkna med Gud. Hon behöver se att Gud är med henne i hennes äktenskap. Att han är där före henne själv. Att han är beredd att hjälpa henne att älska, komma vidare och vara trogen.

FÖRTRÖSTA PÅ GUDS HJÄLP!

Men ännu mera sker om vi öppnar oss för Gud. När vi öppnar hjärtat för hans Ord. När vi vågar tro på honom som vår Gud och Fader. När vi tar emot Kristi Ande med hans nya kärlek. När vi ber över det som vi har svårt med och släpper in Gud i problemen. Då får vi det vi behöver till att älska, till att vara trogna. Då sker en förnyelse både med oss och vårt äktenskap.

Gustav Börjesson

Prost, Sätila

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan