Intervju med Johan Kalin, bibelskoleelev från Vetlanda

Varför valde du att läsa på Strandhem?

Jag konfirmerades på Åhus Missionsgård 1995 och hade då Lars Artman som konfirmandpräst. Jag minns den kristna gemenskap jag då fick uppleva. När Lars i slutet av augusti i fjol ringde och talade om att det fortfarande fanns plats kvar på bibelskolan, bestämde jag mig för att gå. Jag ville lära mig mer om den kristna tron. Mitt böneliv fungerade inte och jag tyckte det var svårt att svara mina kompisar, som frågade ut mig om min kristna tro.

Har du upptäckt något ämne på bibelskolan som intresserar dig extra mycket?

Ja, jag har upptäckt själavård och evangelisation. Själavård eftersom jag kan förstå mig på livet lite mer. Evangelisation eftersom jag får lära mig hur jag som kristen ska bemöta andra människor.

Hur är miljön och trivseln?

Vi har ett mycket gott kamratskap i gruppen. Det är positivt att lära känna lärarna under måltider och annan gemenskap. Man vågar prata om mer, när man fått en djupare vänskap.

Kommer något i ditt liv att vara förändrat när du slutar bibelskolan i maj?

Jag har förstått hur viktigt det är att vara ett föredöme och leva som en kristen efter Bibeln. Det var inte så viktigt för mig tidigare.

Jag har också förstått hur viktig det är att be. Gud lyssnar när vi ber – det har jag fått märka!

Det är lättare att leva som kristen om man har kristna vänner. Samtidigt är det bra med icke-kristna vänner. Det är viktigt att på något sätt visa vad det är att vara en kristen. Förr kunde jag göra saker utan att reflektera över om det var rätt eller fel. Även om det förekommer fortfarande, så vänder ändå tanken till vad Bibeln säger.

Håkan Ekström

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan