Tack, Per-Martin!  

Per-Martin Hjort lämnar MBV för Kina. För oss har Per-Martin varit en frisk fläkt och en stor tillgång i missionens tjänst. Hans stora kännedom och goda kunskaper i missionsarbete utanför hemlandet har gjort honom till en verklig resursperson. Vi kommer att sakna Per-Martin men tillönskar honom och hans hustru Gunnel Guds rika välsignelse i deras nya arbete (se nedan).

Tack, Per-Martin, för det arbete och de krafter Du under många år lagt ned på Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners mission!

Nils-Göran Nilsson och Bengt Larsson

Personalansvariga

 

Den 25 mars  avslutade Per-Martin Hjort på egen begäran sin tjänst som MBV:s missionssekreterare. Anledningen är att han och Gunnel någon gång under sommaren reser till Kina som missionärer i Svenska kyrkans regi.

Per-Martin skriver: ”Jag har fr.o.m. 1988  fram till i dag haft förmånen att på olika sätt få stå i MBV:s tjänst. Herren har under denna tid varit både god och trofast. Honom ske ära och pris!

Jag vill också rikta mitt varma tack till missionsvänner, missionärer, kolleger, styrelse och missionsråd för dagar som gått och samtidigt passa på att önska fortsatt rik välsignelse från Gud över Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner.

’Framåt i Jesu namn, tiden är kort!’ Det behöver knappast påpekas att Gunnel och jag nu behöver extra många förebedjare när vi går ut som missionärer till Kina. Du får mer än gärna bli en av dem!

Du är också hjärtligt välkommen till sändningsgudstjänsten i Vinslövs kyrka den 10  juni kl. 17.00 .”

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan