Missionsnytt – Om MBV:s mission

ETIOPIEN Att möta människor som är en frukt av missionens arbete i MBV:s missionsländer är ett bra sätt att väcka intresse och engagemang för missionen, inte minst bland ungdomar. Det var av den anledningen som KUS i fjol somras bjöd in två etiopiska ungdomar till Sverige.

P.g.a. kriget mellan Eritrea och Etiopien blev deras resa aldrig av. Nu görs ett nytt försök och eftersom fred numera råder mellan länderna hoppas vi på en bättre utgång. Mesfin Israel (25 år) och qes Wado Hedato (26 år) heter de två unga män som är inbjudna. (Tyvärr gick det inte att inbjuda någon flicka.)

Mesfin och Wado kommer att vara i Sverige från mitten av juni till början av augusti. De ska medverka vid konfirmations- och ungdomsläger, KUS:s sommarmöte, tältmöten, m.m. Jan Henriksson (tel. 044-12 65 08) håller i detaljplaneringen för deras besök.

Våra utsända i Addis Abeba, Hanna- Karin och Workneh Hechamo, gör ett kortare privat besök i Sverige under sommaren. De beräknas ankomma den 23 juni och återvänder till Etiopien i slutet av augusti.

KENYA

Från ELCKs generalsekreterare Japhet Rabach har vi genom Karin Gunnarsson fått del av följande.

ELCK hade årsmöte 1–4 maj. Det var ett gott, fridfullt möte. Flera av de präster och evangelister som under slutet av 90-talet utgjorde en oppositionell grupp i kyrkan var nu valda som ombud från sina respektive områden.

Förhållandena i ELCK är tillfredsställande, och präster, evangelister och diakonissor fortsätter i sina arbetsuppgifter. På årsmötet betonades dock att de som är valda till olika förtroendeuppdrag bör engagera sig bättre än som nu är fallet.

Val av biträdande biskop förrättades och Thomas Asiago tillträder denna post vid halvårsskiftet.

Det förslag till ny konstitution som arbetats fram under de senaste två åren lästes upp. 1999 års revisionsrapport är klar, men årsmötet ville inte ta emot den, eftersom inte någon handläggare från revisionsbyrån var närvarande. Ett nytt, extraordinärt årsmöte ska hållas den 17 oktober. Då ska revisionsrapporterna för åren 1999 och 2000 läggas fram och konstitutionen läsas upp en andra gång.

Vid årsmötet uttalades även att relationerna mellan ELCK och MBV aktivt måste stärkas, och inom kort kommer ett brev med önskemål om insatser av missionärer inom olika områden.

Pastor Rabach avslutar sin hälsning med att betona att Kristi död, uppståndelse och himmelsfärd är kärnan i vår kristna tro. Detta ger oss frimodighet och kraft att under bön fortsätta arbetet i Guds rike på jorden. Missionsvännerna tillönskas Guds frid i Jesus Kristus.

 

PERU

Den danska missionärsfamiljen Helene och Preben Koefoed-Jespersen med barnen Milka, Magnus och Matthias kommer hem till Danmark över sommaren. Familjen har arbetat i Chiclayo i Peru i två år och anländer till Danmark den 16 juni. Återresan är beräknad till den 31 augusti 2001.

Ur deras bönebrev från 15 maj citerar vi följande:

”Det är en sak jag vill dela med er som inte är så lätt att beskriva, men jag gör ett försök. En del av våra medlemmar upplever att ju närmare Kristus de kommer, desto hårdare tränger satan sig på. Vi bor i norra delen av Peru, och landets centrum för häx- och trolldomskraft ligger i och omkring Chiclayo. Att uppsöka en häxdoktor är inget ovanligt och det är det ”goda råd” man kan få av damen bredvid i bussen: Du borde allt gå till en curandero.

Låt mig ge några exempel: En familj, vars manliga medlem kör motorcykeltaxi, blir hemsökt av några yngre personer, som kommer med osanna anklagelser. Det hela slutar med att man saboterar mannens motorcykeltaxi.

I en liten familj lider frun av en del svårbestämda symtom (hjärt- lung- och hals-besvär samt sömnlöshet). I denna familj har man tidigare haft kontakt med olika häxdoktorer. Är det bara en tillfällighet att alla dessa symtom kommer fram nu när mannen i familjen håller på att bli kristen?

Fler exempel skulle kunna nämnas – den gemensamma nämnaren är att det är förhållandevis nya kristna som djävulen sätter in alla sina krafter mot.

Be om att han inte ska kunna få någon att avfalla från tron!

Be om att församlingarna gemensamt ska stå i förbön för dem som är berörda på det ena eller andra sättet av dessa andliga strömningar!”

 

SVERIGE

Se hit

  • du som är missionsombud och inte vet vad du ska göra
  • du som känner att du inte vet så mycket om ”missionsländerna”
  • du som aldrig brytt dig om mission
  • du som är intresserad av mission
  • du som vill bli volontär!

Du inbjuds till en heldag om missionen, då vi tillsammans får :

  • information om arbetet i Peru, Kenya, Etiopien och Eritrea
  • inspirera varandra till ökat engagemang för missionen
  • prata om hur vi kan utmana varandra till tjänst
  • sätta ord på våra frågor
  • be Herren om fler missionärer.

 

Håkan Ekström

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan