Missionsnytt

ERITREA

I början av juni kontaktades MBV av pastor Iyassu Tesfai, medarbetare och tillika styrelseledamot i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr). En eritreansk församling i Stockholm har bjudit in honom till Sverige för att betjäna medlemmarna under sommarmånaderna. Detta glädjande och överraskande besök gjorde det möjligt för oss att invitera vår vän till MBV:s årsmöte på Fridhem. Vi hänvisar till mer information om pastor Tesfai i den intervju som Daniel Brandt gjort på sidan här bredvid.

Under de senaste åren har LCEr med MBV diskuterat behovet av missionärsinsatser vid en bibelskola i nära anslutning till det redan pågående musikskoleprojektet i Asmara. En förfrågan har sänts till makarna Ebba och Einar Göth, Broby, och de har svarat ja på kallelsen att fr.o.m. september stå till förfogande för ett års tjänst.

ETIOPIEN

Vi meddelade i förra numret att KUS i samråd med MBV bjudit in två ungdomar, som är verksamma i olika områden inom den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). Arbetet med ansökan om visum har pågått en längre tid. Dessvärre förefaller det även i år vara svårt att få inresetillstånd till Sverige. Projektet har därför fått skjutas på framtiden.

Hanna-Karin och Workneh Hechamo kom till Sverige den 20 juni för ett par månaders hemmavistelse. I e-post någon vecka före hemresan erinrade Hanna- Karin om några tack- och böneämnen. Vi återger följande:

Den nya, fina vägen mellan Addis Abeba och Shashemenne (250 km) blev färdig i mars. När vi kom hit för snart fyra år sedan var den minst sagt förskräcklig, knappast farbar för småbilar. För de 165 km mellan Addis Abeba och Zwai måste man räkna med minst tre timmar; nu tar färden drygt två timmar. Den nya vägen spar både tid, bilar och – ryggen!

Nästa tacksägelseämne är att det nu är enighet i ledningen i Wollaita-synoden. Där märks glädje och samarbetsvilja och det för över sju år sedan påbörjade biståndsprojektet (från SMR/SIDA) att bygga fler klassrum till skolan i Soddo ser ut att kunna bli fullföljt under året. Stadens myndigheter ger nu mark till hus åt de ”inhyseshjon” – f.d. vägarbetare – som i flera år ”tillfälligt” bott i plåtskjul på kyrkans tomt till bekymmer för kyrkans folk. Sen markfrågan blivit löst hjälper nu församlingsmedlemmarna till med att bygga nya bostäder åt dem. För några veckor sen var det utlyst ”zemetcha” – arbetsdagar i kyrkans regi och många var de som jobbade. Workneh var där och föregick med gott exempel bl.a. genom att gräva och schakta bort jord. Allt görs för hand. Eftersom det inte finns någon särskild budget för dessa hus, är det viktigt med så mycket frivillig arbetskraft som möjligt. Något annat tvång än att visa kristen kärlek och solidaritet mot medmänniskor har de inte. När vi var där höll man på med att gräva hål för hörnstolpar. Ett par gubbar satt och hackade sten för hand. Qes Israel, församlingsprästen, är arbetsledare, en uppgift som han fullföljer med humor och flit.

Ett stort problem i Soddo är att alltför många evangelister är bundna vid skolarbetet, när de så väl skulle behövas ute i distriktet. Det finns pengar till lärarlöner men inte till evangelistlöner. Det är ett böneämne att detta problem skall bli löst.

Inte minst bekymmersamt är det i Kindo- distriktet, där den duktige prästen Tale dog i malaria i fjol. Nu finns det bara en evangelist för det stora arbetet. Qes Dawit från Soddo befinner sig i Kindo några veckor för att undervisa och utföra kyrkliga förrättningar men han har sin egentliga uppgift på annat håll.

Det är ett stort tacksägelseämne att Guds rike går framåt, i Wollaita såväl som i Arsi. Tacka för alla som fått syn på att frälsningen finns i Jesus allena och bed att budskapet om honom och vad han gjort för hela världen också i fortsättningen blir förkunnat i skolorna och av präster och evangelister. Vår fiende djävulen kan inte acceptera detta utan gör allt han kan för att så ogräs bland vetet och sprida villoläror av olika slag. Det behövs mycket förbön för LCEt, dess ledning och arbetare i vingården. Herren Gud vet om alla problem och han är mäktig att lösa dem, han som är en mästare i att hjälpa!

KENYA

Under tiden 10–14 september kommer den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) och de understödjande misionsorganisationerna från Norden och USA att hålla konsultationer i Nairobi. MBV kommer att vara representerat av Karin Gunnarsson och Harald Waldemarson.

PERU

Lördagen den 16 juni kom MBV:s danska Peru-missionärer tillbaka till Danmark och Bornholm för elva veckors hemmavistelse. Håkan Ekström ringde upp familjen och fick en liten pratstund med Helene Koefoed-Jespersen, som är mamma i familjen.

– Välkomna tillbaka till våra nordliga breddgrader! Hur länge har ni bott i Chiclayo, Peru?

–Vi flög till Peru i april 1999 och planerar att återvända i slutet av augusti för en ny tvåårsperiod.

–Vilka har era uppgifter varit?

– Min man, Preben, har arbetat i församlingen i Las Lomas som dess pastor, vilket inneburit förkunnelse, bibelstudier i både mindre och större grupper, hembesök m.m. Själv har jag haft ansvar för missionens ekonomi samt mer och mer arbetat med diakonala uppgifter i Las Lomas. Och så har vi hjälpts åt med våra tre barn.

– Hur har utlandsvistelsen fungerat för era barn?

–Vi har haft vår hushjälp, Rebecca, som arbetat hos oss full tid under veckorna och bl.a. hjälpt till att passa våra två minsta barn, Magnus, fem år, och Mattias, nio månader. Vår äldsta, dotten Milka, åtta år, har som lärare under detta läsår haft två volontärer, Benedikte Madvig Olsen och Helene Sejergaard Sørensen. Det har fungerat väldigt fint. Det har inte löst sig med volontärer till hösten, så jag räknar med att då ta hand om undervisningen själv.

–Vilka är era planer för sommaren?

–Vi ska ha några veckors semester men vi ska också medverka vid läger och möten på olika ställen.

–Vad finns det för planer för arbetet i Las Lomas under den tid ni är borta? – Ansvaret för söndagsgudstjänsterna kommer att ligga på Henrik Christopherson och Nicolas Kraft, som är missionärer från USA, utsända av WMPL, samt ett par tre män från Chiclayo. Onsdagkvällarnas bibelstudier kommer att ledas av ett par församlingsmedlemmar från Las Lomas.

– Jag vet att ni under våren har erbjudit en del teologiska kortkurser. Kan du berätta lite om dem?

– Sex, sju församlingsmedlemmar har under ett par månaders tid avstått från sitt vanliga arbete tre eftermiddagar i veckan och i stället satt sig på skolbänken för att lära mer troslära och bibelkunskap. Några av dem fick under en månads tid dessutom tillfälle att göra en resa till södra Peru för att delta i en liknande kurs som den Evangelisk-Lutherska Kyrkan (IELP) gav.

–Vad har de tyckt om kurserna?

– De har öppnat deras ögon; de har vuxit som kristna och fått en längtan efter att få lära sig mer. Vi hoppas kunna erbjuda likadana kurser i början av år 2002 men då till ett större antal av församlingsmedlemmarna.

–Tack, Helene, för att du tog dig tid att informera oss om hur det är med er! Gud välsigne er! Läs gärna Rom. 11:33-36 om Guds outgrundliga vishet.

SVERIGE

MBV har f.n. inte särskilt många missionärer i aktiv tjänst. Men vi nämner gärna våra missionärer som av olika anledningar befinner sig i hemlandet (p.g.a. tjänstledighet för arbete/studier, sjukdom, etc.):

  • Emma och Henrik Birgersson, Göteborg
  • Carina och Johnny Bjuremo, Torsby
  • Sinnika och Håkan Ekström, Örkelljunga
  • Karin Gunnarsson, Kristianstad
  • Gunnel Gustavsson, Vittsjö
  • Karin och Anders Hansson, Hästveda
  • Christina och Jan-Åke Johansson, Örkelljunga
  • Kerstin Nilsson, Norrköping
  • Paula Söderlind, Umeå. Under våren har två familjer fått tillökning: familjen Ekström fick den 12 april dottern Tindra, och familjen Johansson fick den 10 maj sonen Simon och dottern Maria. Vi vill uppmuntra till tack och förbön – om Guds fortsatta hjälp och ledning för dessa våra medarbetare och deras barn!

Roland Gustafsson, Håkan Ekström

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan