Missionsnytt

ERITREA

I e-post av den 7, 14 och 19 september skriver Ebba och Einar Göth, som lyckligt anlänt till Asmara, bl.a. följande: ”Vid gudstjänsten den 9 september blev vi välkomnade i en fullsatt kyrka. Barnabas välsjungande kör gladde oss med mycket sång. Texten för dagen var från Matt. 16:5–12. Vi fick anledning att framföra hälsningar och efteråt hälsade många på kyrkbacken. Vi mår bra, är lyckliga över att få vara här och vill tacka alla som sänt oss hälsningar på olika sätt. Det gläder oss och vi känner oss burna på bönens armar. Hälsningar med Ps. 46:8: ’Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.’”

 

ETIOPIEN

Elin Claesson och Kristina Davidsson går hösten 2001 en volontärkurs på Missionsgården Strandhem. De besöker Etiopien under tiden 12 september till 7 december. Vi har bett dem att presentera sig:

Elin: Jag är 21 år och är uppvuxen i en liten by i Västerbotten, sex mil utanför Umeå. Det senaste året har jag befunnit mig i Skåne, som elev på Strandhems Bibelskola. Tidigare har jag inte rest utanför Norden, så att resa till Etiopien lär ju bli en annorlunda och lärorik upplevelse. Jag hoppas genom detta få växa som människa och bli mer lik vad Gud från början tänkt. (Elin t.v.på bilden.)

Kristina: Jag är uppvuxen utanför Lund i Skåne och tog studenten för ett år sen. Därefter har jag varit ett år på bibelskola i Danmark. Nu går äntligen mina drömmar om att få åka som volontär till ett U-land i uppfyllelse. Jag är nyfiken på vad de här månaderna kommer att innebära, vad jag ska få lära mig av människorna jag möter och vad Gud vill göra med mig.

Hanna-Karin Stark-Hechamo skriver med anledning av qes Workalemmahus frånfälle:

”’Vi har förlorat en stor fader, en av grundarna av den Lutherska Kyrkan.’ Så föll qes Bahta Bezuamlaks ord, när han vid gudstjänsten i Addis Abeba den 9 september tillkännagav att qes Workalemmahu den 5 september fått hembud i en ålder av 93 år. Efter många år som lärare i Harrar blev han i december 1950 prästvigd och tjänade som präst och lärare i Harrar och Alemaya. Efter sin pensionering tjänade han Addis Abeba-församlingen både som predikant och vid kyrkliga förrättningar. Hans förkunnelse var central: om synd och nåd, väckande och varnande. Som församlingspräst visade han stort nit för de enskilda församlingsmedlemmarna.

I ett lyckligt 60-årigt äktenskap har han varit förenad med hustrun Hirut. De fick sju barn och närmare 20 barnbarn. De sista åren tillbringade han hos sina döttrar USA och det var också där han efter en kortare tids sjukdom fick budet att flytta till sitt rätta hemland. ‘Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem.’ Upp. 14:13.”

 

PERU

I föregående nummer meddelades att familjen Koefoed-Jespersens återresa till Peru blivit uppskjuten till följd av att deras son Matthias blivit sjuk. Behandlingen fortsätter som planerat och verkar få avsedd effekt.

I e-post av den 9 september skriver WMPL-missionären Henrik Christopherson i Chiclayo: ”Vi saknar verkligen den danska familjen Koefoed- Jespersen. Det är väldigt mycket att göra här utan dem.”

Arbetsbelastningen är stor för de två missionärsfamiljer från WMPL som är kvar i Chiclayo. En av familjerna återvänder till USA i början av nästa år. Frågan går till dig, käre förebedjare: Känner du någon som kan vara villig att som missionär bistå i församlingsarbetet i Chiclayo? Lämna Herren ingen ro! Han hör bön!

 

SVERIGE

Missionsdagar planeras på Vikbolandet den 20–21 oktober samt på Fridhem den den 10 november (se annonser på sidan 22).

Missionsrådet sammanträder nästa gång den 27 oktober på Åhus Missionsgård. följ senaste nytt på MBV:s hemsida – missionen i utlandet: www.msbv.se/yttremission

Håkan Ekström och Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan