Redaktören

Höstterminen är nu över oss med allt vad det innebär av arbete, skola och verksamhet. Det är mycket som skall hinnas med under dygnets 24 timmar. Tempot i vår tid är högt uppskruvat och kraven är hårda. Många blir sjukskrivna – den nya folksjukdomen lär vara ”utbrändhet”. Vad beror det på? Ett av svaren är nog bristen på respekt för det tredje budet. Man tar inte vara på Guds gåva, vilodagen. Thomas Nilsson påminner oss i sin artikel (s. 9–10) om Guds tanke med veckans sjunde dag.

Att föra samtal om tron med de människor man har runt omkring sig är inte så lätt. Ofta blir vi osäkra, när vår tro kommer på tal. Men om vårt vittnesbörd skall vara trovärdigt, behöver vi kunna redogöra för vår tro och ge genomtänkta svar på frågor som kommer. Läs och fundera över artikeln ”Beredd att svara” (s. 14–15) – den kan bli en god hjälp till en genomtänkt tro.

På missionssidorna (s. 16–20) följer ett collage med bilder från missionsdagen på Strandhem och från verksamheten i Etiopien. Harald Waldemarson berättar om intryck från sin resa i Kenya.

På baksidan av spalten med bibelläsningsplanen brukar vi trycka böner som kan berika vars och ens böneliv. Vi ser gärna att ni läsare bidrar med böner ni funnit värdefulla! Skicka in förslag till redaktionen – äldre böner, som generationer av kristna har burit fram om och om igen som sina rop inför Herren, eller nyare böner, som är värda att föra vidare.

Med detta nummer följer Till Livs första fördjupningsbilaga. Namnet är Begrunda, och det antyder innehållets karaktär. Begrunda kommer att komma ut två gånger per år. Fram till dess att det blir aktuellt att betala ny prenumerationsavgift kommer prenumeranterna automatiskt att få Begrunda med det aktuella numret av Till Liv. Den som därefter vill erhålla Begrunda får lägga 35 kronor till prenumerationsavgiften för Till Liv. Vikten av fördjupning i den kristna tron kan inte överskattas i en tid då alltfler ifrågasätter alltmer av de kristna sanningarna – även inom de kristna samfunden. Vi hoppas att Begrunda ska öka din kunskap och fördjupa din tro!

Allt gott i Kristus!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan