Inte förgäves

För åtskilliga år sedan, när missionär Martin Lundström arbetade i Nairobi, blev en liten träkyrka till salu vid en av stadens huvudgator, Uhuru Highway. 1979 inköptes den av den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Då vi samma år gick språkskola i Nairobi, började man riva den gamla träkyrkan och ersätta den med en ny och större i rött fasadtegel. En pastorsbostad och andra lokaler för församlingsarbete byggdes också i anslutning till kyrkan.

Kyrkan ligger mycket strategiskt placerad mitt inne i Nairobi nära universitetet, väl synlig vid Central Park utmed den stora genomfartsgatan. Den var förr ett blickfång med sin spetsiga, röda tegelstensgavel, krönt med ett stort kors högst upp, ett ”landmärke” för dem som kom norrifrån in i storstaden. Men nu, då vi 15 år senare körde in i Nairobi den vägen, ropade jag högt av förvåning i bilen. Bilden var helt förändrad. Vid sidan av genomfartsgatan hade det växt upp ett antal kraftiga skyskrapor. Det tidigare ”landmärket” syntes nu som en liten svag, nästan ängslig och felplacerad byggnad vid sida av de jättelika skyskraporna.

Genast kom ett bibelord för mig. Ett ord av Jesus i Luk. 12:32: ”Frukta inte du lilla hjord. Det är er Faders goda behag att ge er riket.” Mitt i denna moderna del av staden med dess folkvimmel och brusande trafik finns vittnesbördet om vår Herre Jesu Kristi kors. En söndag senare fick vi det vittnesbördet bekräftat, och då inte bara med stenar av tegel och ett kors av stål. Gud har här byggt ett andligt tempel med levande stenar och vi fick med denna församling fira gudstjänst med nattvard.

På Uhuru Highway finns två gudstjänstfirande församlingar, en engelsk- och en swahilitalande. De firar gudstjänst kl. 9.00 resp. 11.00 varje söndag. Vid båda tillfällena brukar kyrkan vara fullsatt.

Det blev för mig åter ett starkt bevis på att Guds ord inte skall vända tillbaka förgäves utan verka det, vartill det blivit utsänt (Jes. 55:11).

Därför, kära missionsvänner, ”var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Ni vet att ert arbete inte är fåfängt i Herren” (1 Kor. 15:58.)

Harald Waldemarson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan