På luren

I veckomagasinet Petrus (9/11) fanns en intervju med Bodil Månsson, Ängelholm, i hennes egenskap av redaktör för barntidningen Droppen. Tidningen ges ut av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, och firar 50- årsjubileum nästa år. Här återges delar av intervjun:

Vad är syftet med Droppen?

Den vill vara ett medel för barn att lära känna Jesus, men också föra vuxna och barn närmare varandra i andliga samtal. Vi strävar efter att vara trogna både Bibeln, barnens tankar och deras verklighet. Det tror jag sker på ett bra sätt genom berättelser, där varje berättelse ska vara till brädden fylld av värme, närhet och Guds tilltal.

Hur stor är upplagan?

För närvarande runt 2500 ex. Vi har prenumeranter över hela Sverige och från alla samfund.

Hur tycker du intresset för barntidningen är?

Jag både möter och får brev från glada och tacksamma vuxna, som berättar hur de använder den. Vissa ger den som premie till barn i sin barngrupp, barnledare läser den för sin barngrupp, föräldrar och far- och morföräldrar läser den för sina barn och barnbarn.

Tycker du att det satsas tillräckligt på barnen i våra kyrkor och samfund?

Nej. Om vi förstod hur viktigt barnarbetet är, skulle vi lägga ner helt andra resurser på detta område!

Nu är det Internet, video och TV som gäller. Då är väl en barntidning ganska ute?

Våra nya medier har goda sidor, men de ger ingen djupare kontakt, ingen närhet, eftertänksamhet eller trygghet, som både vuxna och barn behöver. Läsning med och för våra barn är därför jätteviktig.

Läser dina egna barn tidningen?

Ja, vi läser den alltid när vi har aftonbön. De tycker speciellt om att höra de berättelser som jag själv skrivit, eftersom de känner igen både miljön och sig själva i berättelserna.

Vilka framtidsdrömmar har du för tidningen?

Att det ska bli väckelse och att barnen och Droppen ska få stå mitt i korsdraget. Jag vill fortsätta ansvara för tidningen så länge jag kan, har idéer och känner att Gud vill ha mig i den här uppgiften.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan