Förslag på ny organisationsstruktur ute på remiss

Organisationskommittén skickade i början av januari ut ett förslag på ny gemensam organisationsstruktur för de fem organisationerna MBV, ELMsv, NSM, KUS och KUM. Förslaget är sänt till medlemsföreningar, vängrupper, provinsombud och enskilda medlemmar. Organisationernas medlemmar ombeds sätta sig in i förslaget. Sänd in era synpunkter, föreningsvis eller som enskilda, till Börje Karlsson, Skogsvägen 2, 290 40 Kyrkhult senast den 8 mars. Använd gärna det svarsformulär som följde med utskicket av förslaget.

Ge gärna förslag på gemensamt namn.

Förslaget och synpunkterna från remissrundan skall sedan bearbetas vidare i kommittén och i organisationernas styrelser.

Med önskan om era förböner

Kommittérade: Börje Karlsson, Göran Ask, Fredrik Carlsson, Per Henriksson och Linus Sjödahl

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan