Löst ur nöden – en introduktion till Ruts bok

Efter domarboken, som till stor del skildrar avfall och inferno, blir läsningen av Ruts bok en ljuv kontrast. De fyra kapitlen i Ruts bok handlar om enkla människors levnadsöden, i sorg och glädje. Om människor som väljer Gud och hans vilja, och som belönas.

Efter domarboken, som till stor del skildrar avfall och inferno, blir läsningen av Ruts bok en ljuv kontrast. De fyra kapitlen i Ruts bok handlar om enkla människors levnadsöden, i sorg och glädje. Om människor som väljer Gud och hans vilja, och som belönas.

 

Berättelsen

På grund av hungersnöd i Juda beslutar sig Elimelek för att tillfälligt bosätta sig öster om Döda havet, i Moabs land. Hans hustru Noomi och deras båda söner följer med. Sönerna tar moabitiska hustrur, Rut och Orpa. Men inom loppet av tio år dör både Noomis man och Ruts och Orpas män. Noomi får då höra att hungersnöden är över i Juda och beslutar sig för att flytta hem. Rut följer med sin svärmor. De kommer tillbaka till Betlehem i början av skördetiden. Rut går ut för att samla ax och kommer på en åker som tillhör hennes svärfars släkting, Boas.

Som närmaste manlige blodsförvant (i tidigare översättningar kallad ”bördeman”, hebr. Goel, ”återlösare”) hade Boas skyldighet att ta sig an sina nödställda släktingar (läs om goel-institutionen i 3 Mos. 25 och 5 Mos. 25). Och Boas tar sitt ansvar och kommer Rut och Noomi till hjälp i deras nöd. Han tar Rut till sin hustru och hon föder snart en son vid namn Obed, som blir farfar till kung David. Den förste sonen i ett sådant äktenskap räknades såsom den avlidne mannens barn. Därmed befriades Rut från barnlöshet och hennes svärfars släkt levde vidare.

 

Boas och Kristus

När Boas uppträder som bördeman (återlösare) är han en förebild till Kristus, som kommer oss till hjälp och återlöser oss från vår nöd. Lägg märke till att Boas tar sig an en hednisk kvinna (trots den stränga föreskriften i 5 Mos. 23 mot att hedningar upptas i Israel). Så vänder sig också återlösningen genom Jesus till hedningar, till alla folk – också till oss.

Fredrik Carlsson redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan