Missionsnytt

ERITREA

Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) avser att hålla sitt årsmöte i Asmara den 22–24 mars. MBV:s styrelse beslutade vid sitt februarisammanträde att Roland Gustafsson besöker Eritrea under tiden 20 mars–1 april. I samband med årsmötet hålls också överläggningar om det pågående samarbetet mellan LCEr och MBV. Möten och samtal med missionärerna Barnabas Mebrahtu samt Ebba och Einar Göth finns också på dagordningen.

PERU

Familjen Helene och Preben Koefoed- Jespersen kom till Danmark sommaren 2001 för ett 10-veckors hemmauppehåll. P.g.a. sonen Mathias sjukdom tvingades familjen att stanna i Danmark.

Behandlingen av tumören har gått planenligt. Operationen i december gick bra och den efterföljande cytostatikabehandlingen avslutades i februari. Gud hör bön! Fortsätt att be för Mathias och låt oss inte glömma att tacka Gud för att det hittills gått så bra. Familjen hoppas kunna återvända till Peru under sommaren.

I och med familjen Koefoed-Jespersens uppskjutna utresa har MBV/ELM Danmark inte haft någon missionär i Peru sedan juni i fjor. Kvar i Chiclayo är två amerikanska missionärsfamiljer, varav den ena återvänder till USA för ordinarie hemmavistelse i april. Arbetet i församlingarna har gått vidare eftersom olika personer tagit ett större ansvar, inte minst tre chiclayanska män, som regelbundet predikat i de tre församlingarna. Men det finns fortfarande stort behov av missionärsinsatser.

Tillsammans med familjen Koefoed- Jespersen reser två nya danska volontärer med till Peru. Det är Christina Hansen och Lisbet Sivebæk, båda 20 år gamla, och de använder vårterminen till språkstudier. Be för dem!

Emma och Henrik Birgersson med barnen Arvid (7 år), Ester (5 år), Ingrid (3 år) kommer under tiden juni-december 2002 att återvända till Chiclayo, där de verkade under åren 1994–98. Emma ska göra ett specialarbete i sin sjuksköterskeutbildning samt ha ansvar för undervisningen av barnen. Henrik kommer att vara engagerad i församlingsarbetet. En utförligare intervju med familjen kommer i aprilnumret av Till Liv. Eftersom de kommer att ha kvar lägenheten i Göteborg vill de gärna ha kontakt med personer som är intresserade av att hyra en 3:a (möblerad) under tiden juni till december till ett bra pris.

Tacka Gud för Henriks och Emmas villighet att stå till förfogande samt be för dem i deras förberedelser.

Håkan Ekström
Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan