På luren

Hösten 2000 startade Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) en teologisk utbildning (TU) för Kyrka och samhälle. Till hösten sätter den igång på nytt. Till Liv har ställt några frågor till FFG:s rektor Rune Imberg.

Till hösten påbörjar en ny första klass FFG:s utbildning. Varför kör ni den igen?

TU tillhör numera vårt fasta utbud, den är en av ”kärnverksamheterna” i vår verksamhet. Vi har också kunnat se att det finns ett stort intresse att följa utbildningen när den startar om på nytt. Den första anmälningen fick vi in redan i september (!) i fjol. Just nu har vi 3–4 anmälningar, trots att vi knappt gått ut med information än om den nya kursstarten.

Hur många år pågår utbildningen?

Vi ger utbildningen som tre linjer: ett, två resp. tre år. Man kan som student själv efter hand välja hur länge man följer utbildningen.

Det är en teologisk utbildning. Vilken är skillnaden mot en bibelskola?

Det handlar nog närmast om tempo och nivå. Vi håller ett rejält tempo och omfattningen av kurslitteratur är också gedigen. Akademiskt sett kan TU utan problem jämföras med vanliga universitetsstudier.

Samtidigt kan man nog konstatera att den andliga behållningen av studierna kan jämföras med vad man får ut av en bra bibelskola. Vi har t.ex. morgon- och middagsbön varje dag, och vi går dagligen i närkamp med de bibliska texterna och med massor av frågor som gäller kristen tro och etik.

Vad är målet med utbildningen? Vad leder den fram till för arbete?

Målet med utbildningen är att ge en gedigen, allsidig teologisk utbildning, som samtidigt vänder sig till vanliga kristna, som är intresserade av en teologisk fördjupning. I nuläget kommer nog de flesta av våra studenter att göra insatser i olika ”frivilligsammanhang” med anknytning till Svenska Kyrkan, typ Kyrkliga Förbundet och Bibeltrogna Vänner, eller arbeta med inre eller yttre mission.

Vad vill du säga angående utbildningen till Till Livs läsare?

Ett år eller två på FFG är väl använd tid, inte bara för teologer utan också för ”vanliga kristna”, som vill bli rustade i sin kristna tro! Kom själv eller rekommendera någon du känner att börja läsa hos oss!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan