Redaktören

”Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.” (1 Petr. 3:15). För att kunna svara för vår tro då den ifrågasätts behöver vi dels kunskap om trons innehåll (troslära), dels kännedom om vilka skäl som talar för kristendomen (apologetik). Fredrik Hector har lovat att skriva fyra apologetiska artiklar under året kring olika vanliga frågeställningar. I detta nummer ger han skäl för att Gud finns. Se sid. 18–20. Vi är mitt uppe i fastetiden, tiden före påsk.

Vi följer i kyrkoåret Jesus på väg upp till Jerusalem, en väg han gick frivilligt för att lida och dö för vår skull. På korset kommer sju olika meningar ur Jesu mun. Att stanna upp inför dem under passionstiden är välsignat, sid. 12–13.

MBV:s yttre mission uppmärksammas genom två möten – Karin Gunnarsson har intervjuat en kenyansk pastor på besök i Sverige och Elsie Bengtsson skildrar entusiastiskt sitt återseende med Eritrea och den lutherska kyrkan där.

Att bikta sig – är det något för en evangelisk kristen? Ja, menade Luther. Han tog med ett avsnitt om bikten i sin Lilla katekes. Men bikten är onekligen försummad av många. Fredrik Sidenvall ger oss undervisning om bikten, sid. 7–8.

En av de personligheter som mest lyfts fram ur Bibeln är Petrus. I regel stannar vi inför exempel från evangelierna, från de tre år då han vandrade med Jesus. Henrik Birgersson fäster vår uppmärksamhet på Petrus fortsatta liv och verksamhet, sid. 16–17.

Detta var något om innehållet. I övrigt kan vi meddela att redaktionen har fått tillökning! Från och med nu är Eva Appell redaktionsmedlem. Det är vi glada över. Eva är lärare och bor i Göteborg, är gift och har en dotter. Så önskar vi våra läsare en fin fastetid, stilla vecka och påsk. Stava på hemligheten att det som skedde på korset skedde för dig!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan