Vad vet vi om människornas uppståndelse?

När människor dör skiljs kropp och själ åt i väntan på den yttersta dagen. Kroppen läggs i graven och blir stoft, medan själen vilar – antingen saligt hos Gud (de som kommer att få evigt liv) eller i fruktan för den kommande domen (de som kommer att gå bort till evigt straff). Detta är det s.k. mellantillståndet.

På yttersta dagen kommer alla döda att uppstå och deras själar att förenas med deras kroppar (Joh. 5:28). Det är samma kroppar som under jordelivet, men med nya egenskaper – det är förvandlade kroppar (1 Kor. 15). Ändå kommer vi att kunna känna igen varandra (Matt. 8:11, Luk. 13:28, 16:19ff). Hur denna tillvaro kommer att bli kan vi inte förstå förrän den blir verklighet.

Alla döda kommer alltså att uppstå (och de som ännu lever skall förvandlas) – och inte bara de kristna. Alla kommer att få möta Jesus. Somliga möter honom som domare, andra som frälsare. De otrogna skall uppstå till evigt straff, och de som genom dopet och tron dött förenade med Jesus har medborgarskap i himlen och får del av det eviga livet (Matt. 25:31ff, Fil. 3:20f). Det är Jesus som dömer och de som låtit sig dömas av honom i sina samveten redan under jordelivet och tagit emot syndernas förlåtelse har inget att frukta – det är vår Frälsare som dömer! Det är människors inställning till evangeliet, till Jesus, som domen gäller (Joh. 3:16–18, Joh. 12:47f, Luk. 12:8f).

Det eviga straffet är i verklig mening fruktansvärt – att vara under Guds vrede, med ständiga samvetskval och utan hopp (Luk. 16:19ff). Men Jesu vänner kommer i evigheten att få uppleva frid, glädje och härlighet på ett överväldigande sätt. Var och en kommer att ha gemenskap med Gud själv och se honom sådan han verkligen är! (1 Kor. 2:9, 1 Joh. 3:2, Upp. 7:9–17).

”Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? – – – Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus” 1 Kor. 15:54-57.

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan