Redaktören

Nu är våren här och den ljuva sommaren nalkas. Solen värmer (åtminstone då och då), gräs och gröda gror. En härlig årstid, som nog alla tycker om. Inom oss fylls vi av tacksamhet till Gud som ännu en gång låter oss uppleva hur allt som varit dött åter börjar sprudla av liv.

Nu är våren här och den ljuva sommaren nalkas. Solen värmer (åtminstone då och då), gräs och gröda gror. En härlig årstid, som nog alla tycker om. Inom oss fylls vi av tacksamhet till Gud som ännu en gång låter oss uppleva hur allt som varit dött åter börjar sprudla av liv.

Men av erfarenhet vet vi att blomstren dör, gräset vissnar – ja, ”allt kött är hö… blott Herrens Ord förbliver.” ”Giv att jag aktar främst ditt Ord och dina nådesunder!”

Det är en stor förmån för en tidning att året om, under årstidernas skiftningar, få syssla med det som varar för evigt – Guds Ord! Guds Ord håller att lita på och leva efter, nu och i evighet!

Under våren infaller pingsten. Dess budskap är vi beroende av året om – utan Andens verk och gåvor skulle det inte finnas någon kristen församling på jorden. Gustav Börjesson skriver om vårt beroende av Andens verk och arbetsutrustning, nådegåvorna (sid. 7).

Den kristnes kallelse är att verka inte bara i församlingen utan också i samhället, på olika sätt. Per-Staffan Johansson reder ut en del frågor kring detta och ger oss avslutningsvis en god sammanfattning av vad det kristna samhällsansvaret innebär (sid. 11).

I vartannat nummer skriver Karin Gunnarsson ett stycke till uppbyggelse om någon biblisk person. Denna gång får vi möta domaren Gideon (sid. 14).

För den ledarlika artikeln I fokus svarar i detta nummer Bodil Månsson, Ängelholm (sid. 5). Bodil arbetar som redaktör för Droppen – evangelisk-luthersk barntidning, är utbildad lärare och starkt engagerad i kristen barnverksamhet. Hon tar i sin artikel upp föräldrarnas viktiga roll för barnens kristna fostran, ett ämne som tidigare i vår även varit föremål för en temadag på Åhus Missionsgård (reportage på sid. 17).

Härmed har en del av majnumret av Till Liv presenterats. Bläddra gärna igenom tidningen och läs sen efter hand som du kan ta dig tid! Och kom ihåg, i alla dina sysslor: ”Blott Herrens Ord förbliver!”

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan