Intet nytt under solen

”Vadhelst jag befaller dig skall du predika. Frukta inte för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren… Se, jag lägger mina ord i din mun.” Jeremia hade helst velat slippa, när Herren Gud kallade honom till profet. ”Du grep mig och blev mig övermäktig”, säger han senare. ”Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig.” Med uppdraget följde en livslång smärta, det såg den ogudaktiga omgivningen till. Furstar, profeter och präster hatade Jeremia och hotade honom till livet. Folket kände sig hetsat och sade: ”Kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna skall inte komma till korta med sin undervisning och inte de vise med sitt råd eller profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i vad han säger.” Likväl stod denne ”tårarnas profet” troget kvar i tjänst som Verbi Divini Minister – ett föredöme för Guds ords tjänare i alla tider. Och Herren var med honom ”såsom en väldig hjälte”.

Nu har våra ”vise” kommit med ”rådet” att i lag förbjuda att Guds dom över homosexuell synd ens antyds. En följsam och feg riksdagsmajoritet har böjt sig för homolobbyns växande krav. Bortsett från något enstaka ömkligt pip i protest har våra biskopar, ”kärlekens” profeter, tigit och samtyckt. Legopastorerna, tidsandans entreprenörer, är redan anpassade och folket är överens i den stupida trosuppfattning som otrons megafoner i medievärlden oavbrutet basunerar ut – att man inte alls behöver bry sig om vad Gud i sitt Ord säger.

Fortfarande finns här och var Guds ords sanna tjänare. Dem bli det svårt att tysta. De kommer att få det allt värre, men när de frestas att ge upp, kommer de att likt Jeremia förnimma en outhärdlig eld i sitt innersta. De måste lyda Gud mer än människor och kommer därför att fortsätta att träda fram och förkunna ”Så säger Herren”, ända till dess att ohörsamheten har gjort Guds dom över vårt folk omöjlig att längre undgå.

Egentligen behöver dessa Herrens tjänare bland präster och predikanter inte vårt stöd. Herren själv är ju med dem. Men låt oss ändå ge dem all tänkbar uppmuntran! Med tanke på att Kristi ord skall döma var och en människa på den yttersta dagen är det snarare de falska profeterna, deras medlöpare och offer som är i trängande behov av förebedjare, så länge det ännu är nådatid!

Sam-Arne Nilsson, predikant, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan