På luren

Roseniusföreningen i Stockholm har anställt Markus Hector som predikant. Han tillträder 1 september.

Till Liv har ställt några frågor till honom.

Jag får önska dig lycka till i din nya tjänst i Roseniuskyrkan! Hur känns det?

– Tack för det! Jo då, det känns spännande. Och lite nervöst, naturligtvis. Det förnekar jag inte.

Vilka blir dina huvudsakliga uppgifter?

– Jag anställs av Roseniusföreningen som ordinarie predikant på halvtid och av MBV för ytterligare 50 procent. Förutom till predikan och gudstjänster kommer mycket tid att gå åt till att i dialog med föreningens medlemmar formulera en vision för Roseniuskyrkan.

Administration, undervisning, arbete på skolor och med närradio är andra bitar, som ska fogas samman till en säkert stimulerande och varierande mix.

Därutöver blir det nog ett och annat besök i missionsföreningar, och då inte minst i Mellansverige. Kanske kommer jag vara något på Strandhems Bibelskola också.

 

Vad fick dig att söka tjänsten?

– Jag har länge känt, och från flera håll fått bekräftat, att jag har en särskild uppgift som förkunnare. Funderade på Roseniuskyrkan redan för fyra år sedan, men slog då bort tanken, eftersom jag hade så långt kvar i mina studier. Under ett år som utbytesstudent i Skottland kom jag i kontakt med en präst, som lade ner mycket kraft och tid på att förbereda sina predikningar. De betydde oerhört mycket för mig, liksom för hela församlingen Jag blev inspirerad till att satsa ännu mer på förkunnelse och då dök Roseniuskyrkan åter upp i tankarna.

 

Vad har du för tankar inför tjänsten?

– Viljorna är många – också inom Roseniusföreningen – och jag vet att det kommer bli stentufft. Men jag hoppas att vi ska kunna mötas kring det centrala och få medlemmarnas många gåvor i funktion. Jag drömmer om en kyrka, som uppmärksamt lyssnar till Guds ord, samtidigt som vi också anstränger oss för att vara relevanta och begripliga för vår samtids människor. Om Gud välsignar, och det vet jag att han vill, tror jag att Roseniuskyrkan även framöver har en viktig funktion att fylla i Stockholm.

Vad har du gjort tidigare? Studier,arbeten?

– I våras tog jag examen vid teologiska fakulteten i Uppsala. Före studierna var jag korttidare i KUS under ett år och gick ett år på Credoakademin i Stockholm.

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan