Ropa ut sanningen!

Ett samtal med Thomas Asiago, biträdande biskop i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), som för första gången har begivit sig utanför Afrika och i sommar besökt Sverige och Finland.

Ett samtal med Thomas Asiago, biträdande biskop i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), som för första gången har begivit sig utanför Afrika och i sommar besökt Sverige och Finland.

Vad tycker du om Sverige?

– Det är ett vackert land! Vägarna är otroligt bra; jag är imponerad av hur disciplinerat människor uppträder, inte minst fotgängarna. Det är också väldigt rent överallt. Ljuset på kvällen är också speciellt, det lade jag märke till redan på flygplatsen i Amsterdam. Alla svenskar jag träffat har visat stor gästvänlighet.

Vilka intryck har du fått av MBV:s verksamhet?

– Jag har mycket funderat över den kyrkliga situationen. Jag har förstått att det inom MBV finns de som tycker att missionssällskapet är för tätt knutet till Svenska kyrkan. Jag känner att det är sant. Det är svårt att behålla sin egen linje, när Svenska kyrkan drar åt ett annat håll, exempelvis tillåter kvinnliga präster och homosexualitet. Att somliga lämnat Svenska kyrkan är förståeligt. Det vore bra för MBV att inte vara beroende av Svenska kyrkans ordination av präster. Ni borde se er om efter alternativ. Biskoparna i Sverige är lärda män, men något måste ha gått snett, eftersom de leder kyrkan fel. De försöker få Bibeln att acceptera deras egna idéer, i stället för tvärtom. Min bön angående dessa ledare är att ha de ska få andliga ögon så att de ser hur de ska ta hand om och vårda kyrkan. Det är gott att be även för fiender! De som står på sanningens sida bör be för biskoparna för att få dem tillbaka till sanningen. Gud kommer att förändra! Satan jobbar hårt, eftersom vi lever i den sista tiden. Försök inte hålla en låg profil! Ropa ut sanningen, för sanningen kommer att göra er fria! Blir ni utslänga ur Svenska kyrkan, slipper ni problemet. Om ni säger sanningen och biskoparna skulle ändra sig, så har sanningen segrat.

 

Vad har du lärt dig om MBV under besöket?

Något som förvånat mig positivt är att det är så många ungdomar på era möten. Jag hade hört att det bara är äldre som kommer till kristna möten i Sverige.

Någonting som jag berörts illa av är att se att det finns ungdomar som röker. I Kenya är det många som brukat röka och dricka, innan de blev kristna. Även om det man intar är gott för en själv, bör man ta hänsyn till vad människor tänker som kommer utifrån. Dessutom är kroppen ett Herrens tempel.

Vilka faror ser du för världens kristenhet just nu?

– Från Kenyas perspektiv ser jag att många nya sekter uppstår. Framgångsteologi kommer starkt. Predikan handlar om att bli rik i stället för om Kristus. Men det är gott att predika Kristus. Under sker, när vi predikar Kristus. Jesus sade aldrig: Kom till mig, så ska ni få se tecken! Han gjorde ingen reklam för sina underverk. Om vi söker efter tecken, så är vi i fara. Det är gott att lyssna där Guds ord predikas, och det är tillräckligt.

Det största undret är att människor förs till omvändelse och till en tro som förändrar deras liv. Därför ska vi predika Kristus. Han är den som kan utföra detta under att andligt döda människor får evigt liv.

Thomas Asiago avslutar intervjun med en hälsning till MBV och till Till Livs läsare:

– Jag vill tacka för att ni bjöd mig till Sverige! Jag ber för Svenska kyrkan. Jag ber också att MBV ska bli enat. Att Guds ord ska göra underbara gärningar och att ni ska slippa ifrån era problem. Om relationen mellan MBV och min kyrka ber jag att den kommer att fortsätta för båda ländernas bästa. Jag ber att man på båda håll får fortsatt villighet att ge, för att evangelium ska bäras ut till alla människor. Det finns ännu de som inte hört. Minns vad aposteln skriver i Fil. 2:12-16: ”Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.”

Daniel Brandt, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan