Generationsskifte i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) – ny biskop ordinerad och installerad

Missionsföreståndare Roland Gustafsson besökte Kenya under tiden 20–29 november 2002. Möten och samtal med missionärer och kenyanska medarbetare stod högt på dagordningen, men också närvaron vid en högtidlig biskopsinvigning söndagen den 24 november. Då ordinerades Walter Obare Omwanza till biskop, den andre i ordningen i ELCK:s historia.

Missionsföreståndare Roland Gustafsson besökte Kenya under tiden 20–29 november 2002. Möten och samtal med missionärer och kenyanska medarbetare stod högt på dagordningen, men också närvaron vid en högtidlig biskopsinvigning söndagen den 24 november. Då ordinerades Walter Obare Omwanza till biskop, den andre i ordningen i ELCK:s historia.

Möte med kyrkoledningen

Onsdagen den 27 november 2002 besöktes ELCK:s huvudkontor i Itierio, Kisii. Tillsammans med missionssekreterare Karin Gunnarsson, som under hösten hade vistats i Kenya, fick jag drygt tre timmars samtal med biskop Walter Obare, biträdande biskop Thomas Asiago, den nye generalsekreteraren John Halakhe samt biträdande generalsekreterare Japhet Rabach. Många gemensamma ärenden diskuterades i en öppen och konstruktiv anda.

Den nye biskopens inledning gjorde ett starkt intryck! De välkända och mäktiga orden från Joh. 3:16 citerades: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Han sade fortsättningsvis bl.a. följande: Vi inbjuds till ett möte med Herren Gud. Genom hans Son förmedlas en kärlek till världen, till varje människa. Budskapet erbjuder och förmedlar det eviga livet. Detta evangelium skall förkunnas för alla folkslag, från generation till generation, tills Jesus kommer tillbaka i härlighet. Vi har nåtts av detta underbara budskap: ”Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste”, 1 Tim. 1:15.

Biskop Obare uttryckte sin glädje och tacksamhet över 55 års gemenskap och samarbete mellan kristna i Sverige och Kenya. En sådan relation är ingen tillfällighet. Den är given av Gud och bör respekteras och vårdas. Vår gemensamma bön är att de kontakter som finns på allt sätt må styrkas och utökas. Från MBV:s sida kunde vi inte annat än bekräfta och bejaka det önskemålet.

 

Biskopsinstallation

Några dagar tidigare, söndagen den 24 november, hade vi haft förmånen att få vara med vid en historisk begivenhet i Kisumu i västra Kenya. Vid en friluftsgudstjänst som varade i närmare fem timmar deltog drygt 1 000 ELCK-medlemmar från hela landet. Gäster från bl.a. Tanzania, Finland, Norge, USA och Sverige gav en påtaglig påminnelse om missionsuppdragets globala vidd och vikt. Med allvar och värdighet gav Walter Obare sitt löfte inför Gud och församlingen att med Guds nåd och hjälp vara herde för dem som Gud själv köpt med sitt eget blod (Apg. 20:28). I biskopens tal avlades en klar bekännelse till Bibeln som Guds ofelbara ord och att den evangelisk-lutherska bekännelsen är en rätt tolkning av Guds ord. Dessutom betonade han vikten av att leda ELCK i enlighet med kyrkans antagna konstitution.

När de närvarande tillfrågades om de var villiga att be för och stödja den nye biskopen gavs ett rungade ja från församlingen.

Biskop Obare är nu ledare i en kyrka som kännetecknats av stark expansion under de senaste 30 åren. ELCK har cirka 350 församlingar med 63 000 medlemmar. 109 präster, 180 evangelister och 37 diakonissor är verksamma i kyrkan. De senaste åren har präglats av en del interna problem, vilket medför att den relativt unga kyrkoledningen står inför stora utmaningar. Vår bön till Gud är att biskop Obare och hans medarbetare skall utrustas med nåd och vishet så att kyrkans tjänare och medlemmar alltmer förankras på Ordets fasta grund, under den Helige Andes hjälp och ledning. Får så ske – då fortsätter och fullbordas missionsuppdraget!

 

Den nye biskopen – vem är han?

Walter Obare föddes 1947 i ett icke-kristet hem på en ort belägen mellan missionsstationerna Atemo och Matongo i västra Kenya. År 1956 började han söndagsskola i den Anglikanska kyrkan, samma år som hans mamma blev döpt. Först 1960, när mamman lyckats köpa en bibel till sin son, blev han döpt tillsammans med sin pappa. 1977 blev familjen antagen som medlemmar i ELCK.

Studie- och arbetsmässigt har Walter Obare en varierande bakgrund. Efter avslutade grundskole- och gymnasiestudier undervisade han ett par år som icke-behörig lärare, handplockad för uppgiften genom att ha visat goda egenskaper som ledare och pedagog. Engagemanget för ungdomar fortsatte genom att han 1969 kallades som föreståndare till ett pojkinternat i Kisumu. Under de kommande åren knöts kontakter med ELCK, bl.a. genom den ekumeniska organisationen NCCK. Han reste runt och ordnade ungdomssamlingar i nära anknytning till ELCK:s verksamhet. I slutet av 70-talet uppmuntrades han att söka någon teologisk utbildning, vilket ledde till han 1978 antogs som elev vid ELCK:s pastorsutbildning på Matongo (MLTC).

Efter avslutade studier ordinerades han till präst 1982 och fick sin första församlingstjänst i Nyagowa. Under senare delen av 80-talet arbetade han som kyrkans skolpräst, bl.a. i nära samarbete med MBV-missionärerna Alf Bach Kofoed och Per-Martin Hjort, båda verksamma som skolsekreterare i ELCK.

1991 antogs han till en två-årig påbyggnadskurs på MLTC och fick sedan fortsätta som lärare vid samma institution. Under 90-talet har han också hunnit förkovra sig genom ytterligare studier vid Concordia Theological Seminary i St. Louis, USA. Den 23 augusti 2002 nominerades och valdes Walter Obare av kyrkans årsmöte till ny biskop i ELCK (se Till Liv i november 2002). Walter Obare är gift med hustrun Eunice.

 

Det gemensamma uppdragets villkor

MBV:s hälsning till den nya ELCK-generationens ledning hämtades från två till synes motstridande sanningar från Guds ord.

I Joh. 15:5 påpekar Jesus för sina lärjungar: ”… utan mig kan ni ingenting göra”. I Fil. 4:13 konstaterar aposteln Paulus: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”. I denna verklighet lever och verkar Guds folk på jorden. Må så vara fallet i ELCK såväl som i MBV!

Roland Gustafsson, missionsföreståndare, MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan