Ha eller ge?

Julhandeln och reakommersen är nu över. Troligen med nya handelsrekord. Håller inte konsumismen på att bli alltför central i vår tids kultur? Kanske är konsumismen till och med vår religion, vår tids ande och avgud?

Konsumtionssamhällets värderingar tar allt större plats. Allt man gör skall belönas. Ger inte relationen vad jag själv satsar så låter jag den rinna ut. Så länge jag är tillfreds och lycklig är vi gifta, annars tar jag ut skilsmässa. Om inte missionsföreningen ger tillbaka det jag söker just så som jag önskar så får det vara med mitt engagemang…

Jesus talar om Mammon, dvs. hur ägodelar lockar och drar vårt hjärta från Gud, habegäret. Ha, men inte ge. Mammon vill ha oss för sig själv, och skapar allt större konstlade behov hos oss – som han själv vill tillfredsställa.

Vårt överflöd står i skarp kontrast till svältens människor i Etiopien. De senaste dagarna har flera rapporter om den annalkande katastrofen nått mig. Särskilt gripande blir det då man får ta del av enskilda familjers öden. Som den gravida kvinnan Dinkeshe som uppgiven sitter på golvet i sin hydda, med tomma sädesmagasin och nödtorftig mat som varar ännu två dagar. Det femte barnet skall snart födas. Det fjärde barnet är redan illa åtgånget av svälten, svagt och sjukt. Svältdöden kan snart vara ett faktum.

Konsumera mera, eller ge av vårt överflöd? Vad är en kristen prioritering? Vad skulle Jesus gjort?

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan