Missionsnytt

Eritrea

Barnabas Mebrahtu är tillbaka i Asmara och fortsätter sitt arbete i musikskolan (se intervjun på s. 6). Via media får vi kännedom om risken för en akut svältkatastrof på Afrikas horn. Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC) har till MBV sänt nödrop om hjälp. Vid missionsrådets januarisammanträde diskuterades frågan och det förordades enhälligt, vilket därefter bekräftats och beslutats av MBV:s styrelse, att snarast möjligt bistå samarbetskyrkorna med ekonomiskt stöd. Vi vädjar nu om din nödhjälpsinsats – utöver ordinarie gåvor till missionen. Använd gärna bifogat inbetalningskort!

 

Etiopien

I början av januari förmedlade Hanna- Karin och Workneh Hechamo ett glädjande vittnesbörd. De skriver:

För ett par veckor sedan fick qes Bahta Bezuamlak ett brev från USA, skrivet av en kvinna som för länge sedan varit elev i skolan i Addis Abeba. Hon berättar att hon tidigare uppfattat kristendomsundervisningen som ett av de teoretiska ämnena, vilket som helst, utan att ana att denna undervisning en gång skulle ge ljus och ledning åt hela hennes liv. Hon berättar att hon nu är medlem i en luthersk kyrka på den plats där hon bor, att hennes barn är döpta och att hela familjen vill tillhöra Herren. Kvinnan skriver vidare: ”Det är inte så att jag på något sätt kan gengälda er för det jag fått, men jag vill i alla fall visa min tacksamhet genom denna gåva, 4000 birr, till församlingen i Addis Abeba.”

Det är inte förgäves med kristendomsundervisning och att så ut Guds ord bland barn och ungdomar i skolorna! Vi har Guds löfte om att Ordet inte skall återkomma fåfängt!

Thomas Suki ankom till Addis Abeba den 31 januari. Under c:a tre månader kommer han att vara verksam i EELC:s sång- och musikarbete.

Lars Hjort avslutar sin korttidstjänst i EECL i mitten av februari och återvänder till sin ordinarie församlingstjänst i Stenungsund.

 

Kenya

I svensk massmedia rapporterades i slutet av 2002 om val i Kenya, en viktig händelse i landet.

Många var förväntansfulla, andra mera osäkra och oroliga inför framtiden, framför allt för våld och sammandrabbningar mellan olika grupper före och efter valet. Daniel arap Moi som styrt landet i nära 25 års tid kandiderade inte av åldersskäl utan lanserade Uhuru Kenyatta, son till landets förste president, som kandidat för regeringspartiet kanu. Samtidigt fanns en stark längtan efter förändring och nio oppositionella partier lyckades bilda den s.k. regnbågskoalitionen och enas om en gemensam presidentkandidat, Mwai Kibaki. Den 27 december ägde valet rum. Över 50% av de röstberättigade deltog och det blev en jordskredsseger för oppositionen. Utländska observatörer bekräftar att allt gick rätt till.

De kristna i Kenya hade under hösten och på själva valdagen på ett alldeles särskilt sätt bett om fred, ro och rätt i samband med valet. Det finns all anledning att tacka för bönhörelse och fortsatt bön för den nya regeringen och allt folket. På programmet står många stora och viktiga frågor som är avgörande för landets framtid, först och främst utrotning av korruptionen och ett antal problem som hänger ihop med den. Mat, medicin, skolväsende, ekonomisk upprustning, vatten och vägar är andra nyckelfrågor. Kenyas dagstidningar bidrar dagligen med analyser, kommentarer och förutsägelser.

Bed för Kenya, för fred och fortsättningsvis öppna dörrar för evangelium! Från Kenya har just kommit meddelande att makarna Reuterdahls arbetstillstånd är klart. Tacka Herren! Samtidigt står deras och missionsledningens beslut om fortsatt vistelse i Sverige under 2003 kvar (se januarinumret av Till Liv). Skälet är att medicinska komplikationer i samband med Helenas graviditet har tillstött. Bed för Helena och Erik!

 

Peru

Söndagen den 12 januari samlades drygt 200 missionsvänner på Missionsgården Strandhem.

Missionssekreterare Henrik Birgersson förkunnande Guds ord och det förmedlades aktuell information om MBV:s arbete i Peru och Etiopien. Missionsfestens deltagare gladdes över familjerna Ekströms och Anderssons förestående tjänst i Peru, såväl som Thomas Sukis korttidstjänst i Etiopien (februari–april). Högtiden inramades av sång, hälsningar, förbön och god gemenskap. En kollekt till MBV:s verksamhet resulterade i 22 345:–. Dessutom insamlades 4 603:– för nödhjälp i Eritrea och Etiopien.

Familjen Sinnika och Håkan Ekström ankom till Lima den 22 januari (efter det att deras utresa hade försenats en knapp vecka). De har påbörjat språkstudier i Arequipa.

Margareta och Erik Andersson, med dottern Lovisa, reser till Peru den 13 februari. De kommer också att vistas i Arequipa, dels för arbete i den svenska skolan och dels för språkstudier.

Karin Gunnarsson Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan