Vill du att din granne skall lära känna Jesus? Om att ordna en tältvecka.

De flesta av oss som läser detta skulle nog utan tvekan svara ja på den frågan. Det skulle självklart vara roligt om min granne, Stina, blev kristen. På denna fråga följer strax en annan: Vad gör jag för att hon skall få chansen att lära känna Jesus?

De flesta av oss som läser detta skulle nog utan tvekan svara ja på den frågan. Det skulle självklart vara roligt om min granne, Stina, blev kristen. På denna fråga följer strax en annan: Vad gör jag för att hon skall få chansen att lära känna Jesus?

Hur skall någon kunna tro om de inte har hört? Den frågan ställer Paulus i Rom. 10:14–15. Det är inte längre självklart att Medelsvensson har hört om och känner till vem Jesus verkligen är och vad det kristna budskapet står för och betyder i människans relation till Gud. Tar jag frågan till mig inser jag snart att jag har en uppgift att utföra. Det hänger på mig, på oss, om fler människor skall få höra glädjebudskapet om att Jesus har kommit till jorden för att frälsa oss alla. Jesus säger själv: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt. 28:19). Bibeln lär oss också att det är genom kärlek och respekt som evangeliet kan spridas. Det är mer troligt att Stina får syn på Jesus om jag berättar om honom än om jag bara väntar på att något annat ska ske.

En möjlighet du har att nå Stina, Kalle, Otto, eller vad din granne nu kan heta, är att bjuda in till tältmöte, kanske t.o.m. ett tältmöte som just du varit med att anordna. Tanken med att ha gudstjänster i tält i stället för i kyrkor och missionshus har varit och är, att ett tält har ”lägre tröskel” att kliva över. En lägre tröskel ger större möjligheter till utåtriktat arbete. Målet med tältverksamheten har ju alltid varit att någon som inte vanligtvis kommer till gudstjänst skall våga komma.

 

Tips att tänka på

Hur kan vi då få människor att våga komma? Hur kan man rent praktiskt gå till väga? Det finns många svar på dessa frågor och vi har bara några få av dem. Nyckeln ligger först och främst i att ge dem omtanke, tid och inte minst förbön. Vi får försöka att lyssna in de svar Gud vill ge och lita på att han öppnar och stänger dörrar.

Annars är det nog mest fantasin som sätter gränser för hur vi lägger upp våra tältveckor och tältmöten, så fundera på vad som skulle kunna vara bra på just den plats där du bor, bland de människor som bor där med dig. Det finns inga från ovan givna mallar, så det är fritt fram att göra som man brukar eller att ändra på vissa saker.

Här följer en rad tankeväckare om tält, ja de är till just för att väcka tankar inte för att ge färdiga svar, så läs, låt dig inspireras och fundera på hur du, eller ni, skulle vilja lägga upp en tältvecka.
• Placera tältet på en central och gärna neutral plats. Det är bra att det syns och hörs och det är mycket lättare att smita in om man ändå passerar.
• Utforma affischer och flygblad så att de fångar uppmärksamheten och är inbjudande. Sätt upp dem där folk rör sig och komplettera gärna med personliga inbjudningar till grannar och bekanta. Var tydliga med vad mötena har för tema och innehåll.
• Ett tält går att använda hela dagen. Man kan t.ex. ha sommarhobby (pyssel o.dyl.) för barn i trakten, eller kanske barnmöte på förmiddagarna. Kanske kan man ordna bibelstudier på dagtid för vuxna eller varför inte ha en heldag med något missionsprojekt, kanske med insamling, bildvisningar, spännande mat osv.
• Kvällsprogrammen kan vara inriktade mot olika grupper av åhörare, t.ex. kvinnor, män, ungdomar eller barn. Man kan ha barnmöte en kväll med mycket sång och dramatiserad undervisning och kanske vittnesbördskväll en annan gång. • Ni som är ungdomar kanske själva skulle vilja ha ett tält en helg, då ni tar ansvar för innehållet och det praktiska.
• En tältvecka kan kombineras med några dagars camping eller ett läger.

 

Det är mödan värt!

Att ta ansvar för ett tält en vecka kan vara mycket jobb, både när det gäller upplägg för mötena och allt det praktiska. Därför kan de som känner att de är för få på en plats slå sig samman med några villiga till, så är ni genast fler som kan hjälpas åt!

Om vi har perspektivet att om en enda människa får lära känna Jesus så är det värt allt jobb, då blir det inte så betungande.

En tältvecka har fler positiva effekter. Att satsa tillsammans mot ett gemensamt mål stärker gemenskapen bland dem som arbetar med tältet. Erik Hector bekräftade detta en kväll vid tältet i Eket, då han varit mötesledare. Han menade att det praktiska arbetet tillsammans är ett sätt att umgås och att det är nyttigt för föreningsgemenskapen. Gertrud och Ingvar Johansson, en av de två familjerna i kommittén, instämmer. Det är trevligt att tillsammans med en annan familj ordna veckan, visst är det mycket jobb men det är också väldigt roligt.

Skulle du vilja ta steget från ord till handling och ta ansvar för ett tält? Vill du bli en tältmissionär?

Vare sig ni haft ansvar för ett tält tidigare eller skulle vilja prova på så boka gärna i god tid.

Janna Sjödahl
Maria Bergström
Henrik Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan