Äktenskapets friskvård

Det började så bra. Janet var uppvuxen i en församling, där hennes föräldrar var medlemmar. När hon läste på bibelskolan träffade hon Jakob. Det blev förälskelse från första ögonblicket. Under de följande tre åren fick de tid att lära känna varandra. De bestämde sig för att tjäna Gud och leva resten av livet tillsammans. Det blev en härlig bröllopsdag. De allra flesta tänkte: ”Detta är ett äktenskap som är gjort i himlen.” Tretton år senare fick jag reda på att Jakob hade varit otrogen och att de hade flyttat isär. De första tre åren av deras äktenskap hade gett mycket glädje men därefter började de glida ifrån varandra. De berättade inte för någon annan att det var kämpigt. I stället gav de intryck av att allt var bra.

Janets och Jakobs historia delas av många par. Det börjar bra. De älskar varandra. De allra flesta tänker och en del säger: ”Det kommer aldrig att hända mig. Vi är kära i varandra.” Men efter några år tar relationen slut och skilsmässan är ett faktum. Det finns andra par som håller ihop trots att det finns väldigt lite glädje eller närhet i förhållandet. Äktenskapet känns som en plåga.

Men det behöver inte vara så. Vad kan vi göra för att få uppleva det som Gud har tänkt för oss som äkta par? Det finns bibliska insikter, som kan hjälpa oss att växa i våra relationer, bli kära igen eller förebygga eventuella krissituationer, som kan dyka upp i äktenskapet. I denna artikel ska vi ta upp en av de grundläggande principerna.

 

Att vara ett kött

Det viktigaste bibelordet som handlar om äktenskapet förekommer fyra gånger i Bibeln. ”Därför… och de två skall bli/vara ett kött.” En man och en kvinna blir ett kött genom sexuellt umgänge. Men en huvudfråga i ett äktenskap är hur äkta makar ska vara ett kött. Ett kött syftar på total enhet. Denna enhet är Guds syfte med äktenskap. Hur ska vi uppnå det som Gud har tänkt för varje äktenskap? För att besvara den frågan är det viktigt att inse att denna enhet består av tre komponenter.

 

Andlig enhet

Den första är andlig enhet. Varje individ längtar efter att bli älskad, trygg och betydelsefull. Om denna längtan inte kan tillfredsställas blir konsekvensen tomhet. Vår längtan måste bli tillfredsställd för att livet ska vara meningsfullt, men den kan endast tillfredsställas i relation till någon annan. Ingen kan på egen hand tillfredsställa livets allra djupaste längtan.

Frågan är vem som ska tillfredsställa min längtan. Svaret är ofta: ”Min man/hustru.” Man förväntar sig att den andra parten ska ge den kärlek eller trygghet man längtar efter. Men det håller inte i längden. Dels för att min själviskhet påverkar relationen, dels för att jag inte är fullkomlig och inte alltid kan finnas till hands för att ge det som förväntas. Konsekvensen är att vi blir besvikna på varandra och så småningom sårar varandra på djupet.

Om det inte är vår make/maka som ska tillfredsställa vår längtan, vem ska då göra det i stället? En grundläggande sanning är att vår längtan efter trygghet och betydelse endast kan bli fullt tillfredsställd i relationen till Jesus Kristus. Andlig enhet kan definieras som en relation mellan en man och hans hustru, i vilken var och en vänder sig till Herren, helt beroende av att det är han som ger trygghet och mening i livet.

Grunden för äktenskapets friskvård är alltså min relation till Kristus. Därför är det viktigt för ett äkta par att odla sin relation med Kristus

 

Själslig enhet

Själslig enhet handlar om parets inbördes relation. Denna enhet växer fram när både mannen och hustrun överlåter sig till att vara Guds redskap i sin partners liv på ett unikt och meningsfullt sätt.

För att bli Guds redskap måste både mannen och hustrun för det första fatta ett beslut att tjäna och bygga upp den andra. När vi umgås med varandra måste jag medvetet tänka: ”Min uppgift just nu är att tjäna och stödja min make/ maka. Hur kan jag göra det på bästa sätt?” När jag fattar ett sådant beslut får jag kraft av Gud för att kunna tjäna den andra – men det är jag som måste fatta beslutet.

För det andra blir jag Guds redskap när jag är medveten om den andras djupa längtan och behov. För att lära känna partnerns behov är det därför viktigt att prata öppet och ärligt och att lyssna till och förstå varandra.

För det tredje är jag övertygad om att Gud vill använda mig som ett redskap till att bygga upp och stödja min man/hustru. Oavsett hur det står till i relationer vet jag att jag har en unik möjlighet att vara en tjänare i äktenskapet. Huvudprincipen är att ge i stället för att få. Problemet är att jag kanske går in i äktenskapet med förväntningar att den andra ska möta mina egna behov. När det inte blir som jag har tänkt mig leder det till besvikelse och maktkamp. När en man och hustru i stället tjänar varandra kan de uppleva mer av vad det innebär att ha sin trygghet och betydelse i Kristus. Då känner de sig älskade. Då har de närhet och intimitet i relationen. Det är själslig enhet.

 

Kroppslig enhet

En människa består inte enbart av ande och själ utan också av en kropp. På samma sätt består äktenskapet av dessa tre komponenter – andlig, själslig och kroppslig enhet.

Problemet i vårt samhälle är att det finns en tendens att fokusera på sexuella förbindelser utan att ta hänsyn till ande och själ. Men i kristna sammanhang har vi ofta ett motsatt problem. Det finns en benägenhet att betona enbart vår gudsrelation med konsekvensen att vi inte pratar om de själsliga eller sexuella aspekterna. Men alla tre är viktiga i ett kristet äktenskap.

Gud vill att vi ska få känna fysisk njutning som ger både mannen och hustrun sexuell tillfredsställelse och sensuell upplevelse och som förstärker övertygelsen att vi är ett kött – ”vi två resten av livet”.

Det finns kristna par som inte har upplevt denna njutning på länge. Bakom sexuella problem kan finnas olika sexuella behov, gamla sår, rädsla eller något annat. Men det kan också handla om att det inte finns någon andlig och/eller själslig enhet i relationen.

Sexuell njutning kan upplevas isolerad för sig, men den fysiska föreningen mellan en man och en kvinna som verkligen älskar varandra och har uppnått andlig såväl som själslig enhet ger möjligheten att verkligen beröra varandra. De två kropparna som förenas utgörs av två personer som redan är förenade.

 

Sammanfattning

Hur bör vi vårda våra äktenskapsrelationer? Vi ska • växa i vårt beroende av Kristus • tjäna varandra • glädja oss i det sexuella samlivet som ett uttryck för fördjupad gemenskap.

John Breneman, samtalsterapeut och lärare i själavård

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan