En rikt välsignad glädjespridare fyller 50 år

Att kristna Ungdomsförbundets Musikförening (KUM) nu jubilerar, har de flesta läsare förhoppningsvis vid det här laget uppmärksammat. KUM kom således till 1953, långt innan jag såg dagens ljus. Många av oss, som nu är aktiva, har gått miste om mer än hälften av KUM:s verksamhetstid.

Att kristna Ungdomsförbundets Musikförening (KUM) nu jubilerar, har de flesta läsare förhoppningsvis vid det här laget uppmärksammat. KUM kom således till 1953, långt innan jag såg dagens ljus. Många av oss, som nu är aktiva, har gått miste om mer än hälften av KUM:s verksamhetstid.

För att få reda på lite mer har jag haft intressanta samtal med Arthur Einarsson, Eva Henriksson och Rune Persson, som har lite bättre pejl på KUM:s förflutna.

 

Fiolspelande ordförande

Arthur, som är äldst av dessa tre, var med då KUM bildades 1953 på KUS:s konferens i Österslöv. Hans roll var att spela fiol i den stråkorkester som mestadels fungerade som komp till Blandade Kören. Denna kör var verkligen blandad! Den bestod av både instrumentalister och sångare i åldrarna 15–60 år under ledning av Erik Persson. Senare, i början av 70-talet, blev Arthur ordförande i KUM:s styrelse. Ordförandeskapet hade han i 18 år!

KUM hade ungefär samma funktion då som nu. Föreningen var ett sammanhållande organ för körer (i början fanns endast Manskören och Blandade Kören) och anordnade musikläger. Man gav även ut noter, EPoch LP-skivor.

KUM hade stor betydelse för Arthur. Han blev bekant med andra musiker och fick uppleva glädjen i att spela tillsammans med andra. Han tror att gemenskapen hade stor betydelse för alla deltagare. Detta visade sig i att många var med i körerna under flera år. I nuläget är inte Arthur så aktiv med sin fela i KUM-sammanhang, men han tillmäter alltjämt KUM stor betydelse, nu som tacksam lyssnare. Det är ju samma förkunnelse! Arthur poängterar att det är väldigt viktigt med den kristna gemenskap man får bl.a. genom att sjunga och spela tillsammans, särskilt när man är ung, då man formas som mest.

Arthur framhåller att det som betytt mest i KUM:s verksamhet är de duktiga sång- och musikledare KUM haft.

Någon orkester finns ju inte kvar längre, och det är något som Arthur saknar. Den betydde så mycket för så många.

Vidare pratade vi om KUM:s framtid, ifall föreningen har någon fram tid över huvud taget. Arthur menar att den absolut har det! KUM har stor betydelse. Vi behöver sjunga tillsammans, både barn, tonåringar, ungdomar och äldre!

Enligt Arthur är det främst sångstilen som förändrats under dessa 50 år, men den har ändrats i god ordning.

Arthur kommer givetvis att fira detta jubileum. Det gör han genom att närvara vid de arrangemang som kommer att erbjudas. Han ser särskilt fram emot den minneskväll som ska äga rum på Missionsgården Strandhem i september. Då hoppas han få träffa många av de gamla kamraterna.

 

Eva – en manskörledare

Eva kom in i KUM-sammanhang på allvar i början av 80-talet, då hon tog över barnkören PRIM efter Hanna- Lena Persson. Innan dess var Eva med lite sporadiskt i Blandade Kören, mest i samband med KUS:s sommarmöten, de s.k. konferenserna. PRIM var hon ledare för fram till 1985, då hon i stället tog över ledarskapet för Manskören, som hon sen dirigerade i 14 år! Enligt Eva var inte KUM så känd bland gemene man utan mera sedd som en organisation som stod bakom kören och stöttade med noter. Nu är det mer inarbetat i folk att KUM finns och det har gjorts mer PR för verksamheten.

KUM har fortfarande stor betydelse och ingen nedåtgående trend kan märkas, så Eva tror absolut att det finns en framtid! KUM samlar folk men Eva tror att man kanske borde bredda sortiment och stil, så att musikföreningen kunde locka ännu fler. Kanske en kör ”för dem som inte kan sjunga” kunde vara en idé? Det är ju budskapet som är det allra viktigaste. Vad är det vi sjunger om, frågar sig Eva. Vi kunde nog visa kärleken till Kristus ännu mer!

Till sist frågar jag hur Eva ska fira detta jubileumsår och hon svarar att hon främst ser fram emot jubileumsdagen på Strandhem, då hon förhoppningsvis ska få svar på några av författarens krångliga frågor.

 

Engagemang ger god utdelning

Ett av Runes första möten med KUM ägde rum i mitten av 60-talet, då han började i Blandade Kören. Där var han med i åtta–tio år. Några år senare blev han än mer involverad i organisationen som Arthurs efterträdare på styrelsens ordförandepost. KUM:s funktion under denna tid var i stort sett densamma som nu – dels att träffas och ha gemenskap och dels att sprida evangeliet om Kristus. Under tiden som Rune var med i Blandade Kören (numera Canticum) insåg han inte direkt att det var KUM som stod bakom. Det har gått upp för honom mer och mer genom åren. Blandade Kören hade stor betydelse för Rune bl.a. genom sång, gemenskap och inte minst genom att han träffade sin fru över noterna! När Rune själv kom in i styrelsen insåg han hur mycket arbete som ligger bakom körverksamheten, som t.ex. att hjälpa till med noter, inspelningar med alla tillstånd som krävs och alla regler att ta hänsyn till och mycket, mycket annat. KUM har en stor uppgift som samlande kraft för barn och ungdomar och Rune tycker därför att det är viktigt att KUM fortsätter! Sång och musik har den största betydelse! Barn kommer lätt ihåg sångerna, som kan bli en god grund i deras fortsatta kristna liv. Rune tycker att KUM har förändrats på ett bra sätt, dels genom att följa med i allmänna musikstilsförändringar och dels genom att arbetssättet förbättrats. Förr var det ett fåtal personer som fick dra ett tungt lass men nu är det fler som hjälper till. Han tänker fira detta år genom att delta i de arrangemang som han har möjlighet att vara med på. Han är t.ex. med i Sjung-på-nytt-kören, som ska sjunga senare i år. Vi kan dock ej förvänta oss att det skjuts upp några raketer från Smålandsgatan 8.

 

KUM har framtiden för sig

En slutsats, som jag dragit av dessa tre samtal, är att KUM har haft väldigt stor betydelse för många människor genom åren, och att vi bör satsa på dess framtid.

Be för alla som på något sätt är engagerade i arbetet och att fler ska få kunskap om Sanningen genom KUM och dess körer!

Sjung för Herren en ny sång,
sjung för Herren hela jorden!
Sjung för Herren, lova hans namn,
kungör hans frälsning dag efter dag!
Ps. 96:1-2.

Annika Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan