Missionsnytt

Eritrea

Den i februari framförda vädjan om nödhjälp till Eritrea och Etiopien har hittills gett ett gott resultat. I mitten av mars månad hade det kommit in drygt 150 000 kronor. –Varmt tack för gåvorna! I februari sändes 20 000 kronor till den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och i mars har 80 000 kronor sänts till Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC). Övriga ännu icke utbetalade medel kommer att överföras till Eritrea och Etiopien efter fortsatt samråd med LCEr och EELC. Behoven är överväldigande och det är fullt möjligt att bistå med ytterligare gåvor. MBV:s postgiro är 5 58 43-7. Märk talongen: nödhjälp.

 

Etiopien

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka (EELC) har hållit sitt årsmöte den 4–6 april i Soddo, Wollaita. Jens Aage Nielsen, MBV:s missionssekreterare för arbetet i Etiopien, deltog vid årsmötet och befinner sig i landet t.o.m. den 14 april. Vi ser fram emot mer information om missionsarbetet i Etiopien i kommande nummer.

Familjen Sosso och Olof Göransson, Bjurholm, har åter ställt sig till förfogande för tjänst i EELC. Under hösten 1997 tjänstgjorde de vid det teologiska seminariet i Asella. Av hälsoskäl tvingades de därefter att stanna i Sverige. Förberedelserna för deras återresa är påbörjad och förhoppningen är att de i slutet av sommaren skall bege sig till Etiopien.

 

Kenya

Från Kerstin Nilsson och Rakel Smetana kommer fortlöpande innehållsrika rapporter.

En natt i början av mars väcktes Kerstin av allmän oro. En stor del av Chesinende by, dalen nedanför Bibelcentret och Kerstins bostad, stod i lågor. Några dagar efteråt skriver hon: ”Branden här nere sitter kvar i mitt minne. I dag var jag på posten för att bl.a. hämta ut Rakels körkort som ankommit i rekommenderat brev. När jag såg lågorna var jag ganska säker på att det var uppbrunnet, men posthuset var faktiskt oskadat! Det mesta av den del som är åt Kisiihållet är bara landbacke eller cementgolv och korrugerad plåt! Allt är borta! Människor som lyckats rädda en del av sina ägodelar från lågorna blev så småningom bestulna! Vi tackar Gud att ingen blev innebränd och vad jag hört så är endast en person skadad. Jag tackar också Gud att det inte handlade om clashes (stammotsättningar), som var min första tanke. Men Herren bevarar oss, och en av våra kristna, som hade en stor grossistfirma som blev helt förstörd, har tydligen fått vara ett vittne om att ’Herren ger och Herren tar, lovat vare hans namn!’”

Rakel rapporterar om det pågående gatubarnsprojektet i Nakuru: ”Jo, det är härligt att församlingens engagemang håller i sig! Gud håller det vid liv. Jag pratade med en församlingsmedlem, som inte varit med ute och träffat gatubarnen ännu, och jag inbjöd henne att komma på lördag. Hon svarade: ’Jo, det är klart att jag kommer! Jag måste ju få träffa våra barn!’ Att hon sa just våra barn gladde mig mest. Hon sa varken gatubarnen eller dina barn, hon sa våra barn! Det vittnar om delaktighet och ansvar!”

 

Peru

Med anledning av att Håkan Ekströms mor, Brita Ekström, fick hembud den 1 mars, återkom familjen Håkan och Sinnika Ekström till Sverige den 7 mars. De återvände till Peru den 2 april. Det upplevdes naturligtvis omtumlande att behöva lämna Arequipa en kort tid efter det att de etablerat sig i landet. De är emellertid efter omständigheterna vid gott mod och tacksamma för att ha fått vara med vid begravningen och dela gemenskapen med familj och vänner. Makarna Ekström räknar med att fortsätta sina språkstudier i Arequipa och senarelägger flyttningen till Chiclayo till juni månad. Margareta och Erik Andersson har p.g.a. Ekströms Sverigebesök varit ”ensamma” i Arequipa under mars månad. De har därför fått möjlighet att läsa spanska på heltid.

Henrik Birgersson,
Karin Gunnarsson,
Roland Gustafsson
Jens Aage Nielsen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan