Min sång skall bli om Jesus

Intervju med eritreansk musikskolelev med anledning av KUM:s insamlingsprojekt

Intervju med eritreansk musikskolelev med anledning av KUM:s insamlingsprojekt

Var snäll och berätta något om din bakgrund, familj, ålder, skolgång, dina intressen osv.

Mitt namn är Paulos Tsegay. Jag är 18 år gammal och bor i Asmara med mina föräldrar, fyra systrar och en bror. Jag har gått elva år i skolan och fem år på den lutherska musikskolan i Asmara (LMS). Mina intressen är komposition och sport. Jag började studera musik vid 13 års ålder med Mister Barnabas som lärare. Jag är medlem i Lutheran Youth Mission i Asmara. Mitt mål är att bli musiker och musiklärare inom den lutherska kyrkan för att på det sättet förkunna Kristus.

 

Berätta hur musikskolan är uppbyggd: historia, elever, lärare, ämnen, det dagliga livet osv.

Den lutherska musikskolan öppnades av Barnabas Mebrahtu i november 1998 och fick då åtskilliga elever i åldrarna 13–17 år från både den Lutherska (LCEr) och den Evangelikala Kyrkan (ECE) och dessutom några privatelever. Barnabas var ensam lärare och vi elever fick välja något instrument att lära oss att spela på.

Andra läsåret tillkom nya elever och en lärare. Vi som då gick andra året fick i mån av intresse välja två instrument att öva på. Vi kunde ta piano, gitarr, keyboard, trummor eller flageolettflöjt.

Tredje året kunde vi välja bland ytterligare andra instrument och vi fick en lärare till.

Fjärde året togs inga nya elever in p.g.a. platsbrist. Vi som gick i fjärde klass fick lektioner i pedagogik och kunde så smått börja fungera som lärare för de yngre eleverna. Numera har vi om fredagarna ett slags workshop – lektioner, som alla elever deltar i. Deras ålder varierar nu mellan 12 och 22 år.

Vid början av varje läsår hjälps lärare och elever åt att lägga ett schema och vid årets slut ger vi en konsert och bästa elev får pris.

 

Berätta om en vanlig dag på skolan. (Det förekommer kanske ovanliga också!)

Som elev för femte året tar jag pianolektioner, bedriver teoretiska musikstudier och undervisar elever som lär sig sjunga i stämmor. På torsdagar arbetar jag med tonarter, musikteori och sång i stämmor.

På måndagarna brukar vi ha en bönetimma, utlyst av ungdomsföreningen. När det blir söndag sjunger jag i kören.

 

Vilka är dina speciella gåvor och intressen, när det gäller sång, instrument m.m.?

Som min lärare Barnabas påpekat har jag en talang att använda instrument som piano och gitarr och dessutom en röst som lämpar sig för solosång. Musik är vad jag vill ägna mig åt i framtiden.

 

Har ni egna instrument eller använder ni skolans. Kan man köpa musikinstrument i Asmara?

Jag äger inga egna instrument utan får använda skolans. Numera finns det musikaffärer i stan, men instrument är dyra artiklar.

 

Vad har eleverna för framtid – i samhälle och församling?

Hittills är det huvudsakligen vi i femte klass som har deltagit som musiker och körsångare vid en rad konserter.

 

Hur pass känd är LMS i det eritreanska samhället?

Den lutherska musikskolan är nog inte precis välkänd. Vi annonserar inte i media och skolan är ännu inte godkänd av myndigheterna. Likväl är det många ungdomar som har försökt komma in på skolan. Alla kan dock inte tas emot av utrymmesskäl.

 

Vilket inflytande har musikskolan hittills haft i kyrka och samhälle?

Eftersom skolan ännu inte är särskilt känd, har den hittills inte utövat något större inflytande över vanligt folk i Asmara. Vi når ut bland människor i huvudsak när vi håller våra julkonserter.

 

Har skolan lyckats bidra till evangelisationsarbetet?

Ja, skolan har verkligen fått vara ett redskap att sprida evangelium om frälsningen i Kristus Jesus.

 

Hurdan är den finansiella situationen?

F.n. är vi i behov av ekonomiskt stöd, men vår avsikt och önskan är att skolan i framtiden ska vara självförsörjande.

Intervju: Rosa Westmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan