Vad är nyttan med nattvarden?

När Jesus instiftade nattvarden sade han att lärjungarna skulle fira nattvard till hans åminnelse. Helt visst inte bara för att komma ihåg honom i största allmänhet utan för att särskilt minnas hur han i kärlek gav sitt liv för världen.

När Jesus instiftade nattvarden sade han att lärjungarna skulle fira nattvard till hans åminnelse. Helt visst inte bara för att komma ihåg honom i största allmänhet utan för att särskilt minnas hur han i kärlek gav sitt liv för världen.

Paulus skriver att man genom nattvardens firande förkunnar Herrens död. Också genom själva omnämnandet av sin kropp och sitt blod pekar Jesus på sin offerdöd. I, med och under bröd och vin får vi osynliga gåvor: Kristi kropp och blod. Inte för att få en liten bit av Jesus, utan för att ta emot honom själv. Vad ofattbart stort! När Du litar på orden ”För dig utgivet” och ”Utgjutet till syndernas förlåtelse” får du vad orden lovar.

Har vi inte redan fått förlåtelsen i avlösningen? Jo visst, men i nattvardens måltid förkunnar Gud högst konkret och påtagligt. Då du i din mun får smaka brödet och vinet hör du orden sägas till dig: ”För dig… för dig… för dig…” gång efter annan, för att du ska bli helt förvissad om att din Herre Jesus har givit sitt liv på korset för att frälsa just dig, som nu äter och dricker. Det andliga liv som föddes i dopet stärks och förökas. Gud den Helige Ande låter din tro stärkas och din kärlek till Gud och medmänniskor växa till.

Har du svårt att alltid hålla dig nära Herren Jesus? Genom nattvarden får du visshet om att han är din och du är hans. Ni hör ihop. Han har försonat dig med Gud. Han är din Herre. Han är din Frälsare. I måltiden ger han dig denna visshet. Samtidigt låter han ditt hopp stärkas.

Salighetens hopp. För en tid sedan var jag med nattvarden hos en mycket sjuk person. I samband med måltiden sade sig vederbörande redan vara salig! Jämför Rom. 4:8.

De gamle sade ibland att man fick kraft i nattvarden till kampen emot frestelser. Det är inte passande att bejaka synden då du nyss tog emot Kristus själv i den heliga måltiden. Jesus säger indirekt att vi bör fira denna måltid ofta.

Alve Svensson, präst

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan