Ge ni dem att äta!

”Ge ni dem att äta!” Dessa ord från Herren Jesus kom för mig vid ett par tillfällen under ett kortare besök i Etiopien för några månader sedan. Jag möttes då av ovanligt många tiggare, som flyttat in till Addis Abeba på grund av missväxt och hunger. Samtidigt frapperades jag av den orimliga lyx och överkonsumtion som tydligen en stor del av landets nya överklass hänger sig åt – något som djupast sett vittnar om en andlig hunger!

”Ge ni dem att äta!” Så sade Herren Jesus till sina lärjungar vid ett tillfälle i närheten av Tiberias sjö. Mycket folk var samlat, dagen började lida mot sitt slut och trakten var öde.

Lärjungarna inser problematiken och vänder sig till Jesus för att han skall uppmana folket att skingras och skaffa mat på egen hand. I stället för att tillmötesgå deras begäran ger han dem ett svar, som dels påminner dem om deras ansvar, dels ställer dem inför en, mänskligt sett, orimlig uppgift!

Vad gjorde då lärjungarna? De bar fram det lilla som fanns att tillgå till Herren Jesus! Genom hans välsignelse räckte det sedan till för alla, ja, det blev till och med över! Lärjungarna fick vara med om att distribuera det Jesus välsignat och förökat – de fick ge folket något att äta!

”Ge ni dem att äta!” Den uppmaningen ger Jesus sina lärjungar även i dag! Det är hans vilja att hans lärjungar skall distribuera den mat som kan stilla andlig hunger – budskapet om Jesus som världens Frälsare! Men det är också en uppmaning att hjälpa dem som lider materiell nöd!

Kära Missionsvänner! Tack för stöd i form av engagemang, förbön och gåvor till Bibeltrogna Vänners missionsarbete! Genom detta arbete har vi rika möjligheter, i Sverige såväl som i våra missionsländer, att förmedla Livets Bröd. Låt oss fortsätta med att ställa det som Herren har gett oss till hans förfogande! Då kan han välsigna det så att det blir till gagn för många!

För Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse

Bengt Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan