Recensioner

Kungasönerna på marsch

av Nils Ibstedt, Broby. Eget förlag. 288 sid.

Denna mycket intressanta bok handlar om profeten Daniel och hans kamraters strapatsrika marsch från Jerusalem till Babylon under första fångenskapståget år 605 f.Kr.

Det bestående intrycket vid läsning av boken är att författaren på ett fängslande och lärorikt sätt gör den bibliska historien levande och aktuell.

Boken handlar alltså om de fyra pojkar som vi känner genom de historiska böckerna i GT – Daniel, Hananja, Misael och Asarja, som alla var av kunglig släkt. De skulle föras till kung Nebukadnessar, och det var han som gav dem namnen Beltesassar, Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Nebudkadnessar var den fruktade härskaren i Babylonien, vars namn Iraks diktator Saddam Hussein ville återuppliva.

Boken är helt förankrad i den bibliska historien och är försedd med en mängd årtal och kronologiska uppgifter, som annars kan vara svåra att överblicka vid läsningen av bibeltexterna. Författaren bygger upp händelseförloppet med hjälp av en rad samtal mellan de fyra kungasönerna. Det är Daniel och i viss mån Hananja som står för de historiska kunskaperna, medan Misael och Asarja ställer frågorna. Samtalen handlar främst om Moses skrifter och messiasprofetiorna. De förs om kvällarna vid lägerelden under den långa marschen. Daniel har genom sina studier vid profetskolan skaffat sig gedigna kunskaper och insikter i det utvalda folkets historia; hur deras Gud leder dem för att de skall vara det folk i vilket Messias skall födas, hur Gud straffar sitt folk för dess avguderi och avfall och hur han använder olika härskare som sina redskap i historien.

Genom dessa samtal får man en inblick i hur de ”som fruktade Gud” levde och tänkte; hur starkt deras hopp till den kommande Messias var. Författaren visar genom hänvisningar till olika profetior att den utlovade Messias är Herren Jesus, hela världens Frälsare.

Den gamle Japan-missionärens bok är mycket fängslande och lärorik. Störst behållning har man om man har god eller i varje fall någon kunskap i den bibliska historien. Man läser den gärna i ett sträck.

Göte Hansson

 

Min Vän är min och jag är Hans

av Egon Olsson. Kyrkliga förbundets bokförlag. Inbunden 414sidor.

 

En ny andaktsbok

Egon Olsson som är präst i Svenska kyrkan och välkänd för bl.a. Kyrka och Folks läsare har skrivit en andaktsbok med korta betraktelser (knappt en sida) för varje dag under året.

Som en god herde leder han sina läsare utifrån Guds ord med värme och vishet – redan bokens titel Min Vän är min och jag är Hans låter oss ana vilken karaktär andakterna har. De utgår från ett bibelord och kommer i den ordningsföljd som textorden har i Bibeln. Andakten för första januari utgår från 1 Mos. 1:1 och årets sista andakt behandlar ett ord ur Uppenbarelseboken. Varje andakt ät kort – men alla bör läsas med eftertanke, och ibland kan man behöva stanna upp under läsningen. Även om språket är enkelt, kan nog en del tycka att texten är svår att hänga med i, när någon annan läser högt ur boken, exempelvis vid frukostbordet. Bäst lämpar den sig nog för den enskilda andakten.

Boken har också en andra del – en bönbok, som är mycket värdefull. Den delen inleds med ett utmärkt kapitel, som handlar om bönen, och det är inte svårt att känna igen Ole Hallesbys undervisning i hans välkända bok Från bönens värld. Därefter finns det fina böner för varje sön- och helgdag under året och böner lämpade för olika tillfällen. Där finns också en samling av böner, avsedda att hjälpa oss att läsa Psaltarpsalmerna som just böner. En bön finns inför läsningen av varje psalm i Psaltaren.

En andakts- och bönbok som kan bli en kär vän för många läsare – inte bara för äldre!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan