Saxat & utblickar

Skiljas från kristendomen?

I en krönika på Skärtorsdagen i Sveriges Radio P1-morgon den 17 april öppnade Kjell-Albin Abrahamsson, Wien, med följande tänkvärda ord:

”Torsdag morgon, och den kristna världens största högtid är här. Kanske har jag bott alldeles för länge i katolska länder, men jag upplever den Svenska Kyrkan som urvattnad, blaskig och mesig. Därför passar verkligen KG Hammar som kyrkans primus, för ingen annan ärkebiskop har som Hammar gett flummigheten ett ansikte.

Något märkligt håller på att hända med den Svenska Kyrkan. Först skildes den från staten, och det är ju bra. Och nu håller den på att skiljas från kristendomen. Men en kyrka som vill bli älskad av alla, älskas av ingen.”

 

Aurelius blev biskop i Göteborg

I slutet av april stod det klart att Carl- Axel Aurelius valts till biskop i Göteborgs stift. Han fick 58% av rösterna medan Anders Sjöberg fick 42%.

Trons Värld (2/5) skriver: ”Segern för Aurelius kan ses som ett nederlag för de konservativa krafterna i stiftet. Nu får Göteborg en biskop som uttalat att han inte kan viga kvinnoprästmotståndare, och som är beredd att viga personer som registrerat partnerskap till präster och diakoner.”

 

Rosenius lever i Danmark

I Danmark ges skrifter av C.O. Rosenius ofta ut på nytt. Logos Media har under ett par års tid haft en ung präst anställd på deltid för att bearbeta Rosenius dagbetraktelser för nyutgivning. Hans uppgift har varit att förkorta dem till ungefär halva deras ursprungliga längd samt förenkla språket betydligt.

Värdet av Rosenius dagbetraktelser kommenterar han så här: ”Varje andakt driver en sak, har en huvudpoäng – de har ensidighetens styrka och ger något att leva på varje dag.” Han menar att Rosenius har ett ärende också i vår tid. ”Rosenius har onekligen gåvan att predika frigörelsen i Kristus. Det är bestämt inte gammaldags och han kan fortfarande brukas!” Han lyfter även fram Rosenius förmåga att förmana: ”Hans förmaningsförkunnelse är otroligt tröstande och ett fantastiskt och starkt korrektiv till den i dag vanliga ’ta-dig-nu-ikragen- förkunnelsen’.” (Källa: Tro & Mission, 2/5.)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan