Bön ger kraft

I mitten av juni hade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner sitt årsmöte i Hjärsåslilla. I samband med det insattes två män i sin nya uppgift som predikanter – Josef Appell, Landskrona och Daniel Brandt, Umeå. Det är ett tacksägelseämne till Gud att han utrustar och kallar människor till Ordets förkunnare!

I samband med förbönsstunden sa Josef att en orsak till att han vågat svara jakande på kallelsen att predika var vissheten om att det fanns missionsvänner som bar honom i bön! Han poängterade förbönens betydelse och uppmuntrade oss alla till förbönsarbete för dem som står i uppgiften att förkunna Guds ord.

Den uppmaningen passar jag gärna vidare till alla er som inte hade möjlighet att vara närvarande i Hjärsåslilla! Det behövs! Att predikanter bärs i bön är en angelägen del i en predikans förberedelse, och viktigt för att förkunnelsen skall bli sådan att den når in i människors hjärtan och blir till Liv.

Alla kristna har sin kamp och sina prövningar, men som Josefs far Jan- Erik sa: ”Predikanten och prästen har sina särskilda synder som han frestas till.” Därför behöver den som förkunnar vägledning, stöd, förbön och uppmuntran av församlingen för att kunna förkunna rent och klart och inte upptas av vare sig högmod eller missmod. Förkunnelsen är på så sätt något Guds folk tillsammans bär ett ansvar för.

”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” Jakob 5:16.

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan