Familjeplaneringens frågor

Varje äkta par funderar kring frågor om familjeplanering. Hur många barn önskar vi? När? Ska vi låta dem komma som de kommer eller ska vi planera på något sätt? Annemarie Ekström, som är fembarnsmor och legitimerad barnmorska, ger oss en del tankar till vägledning i hur man i dessa frågor kan vara trogen Herrens vilja.

Varje äkta par funderar kring frågor om familjeplanering. Hur många barn önskar vi? När? Ska vi låta dem komma som de kommer eller ska vi planera på något sätt? Annemarie Ekström, som är fembarnsmor och legitimerad barnmorska, ger oss en del tankar till vägledning i hur man i dessa frågor kan vara trogen Herrens vilja.

Vad är en familj?

I Bibeln står det: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de skall bli ett kött”, 1 Mos. 2:24.

En familj bildas då en man och en kvinna ingått äktenskap. Som en ytterligare välsignelse kan familjen få gåvor – barn. ”Se, barn är en Herrens gåva.” Ps. 127:3.

 

Det sexuella samlivet

Gud har i sin skapelse lagt ner det sexuella i människan som en stor fin gåva och hemlighet att användas inom äktenskapet. 1 Kor. 7:2–4: ” För att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.”

Är det Guds mening att detta fina mellan två människor, att bli ett kött, bara ska användas när avsikten är att ”få barn”? Nej, Paulus fortsätter i 1 Kor. 7:5: ”Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke.” Vi får alltså njuta av varandra, komma närmare varandra, förenas och bli ett kött!

Det är viktigt att man pratar öppet med varandra om samlivet och har stor förståelse för varandra. Som man och kvinna har vi olika behov, olika prioritering av våra behov.

Om man generellt ska säga något är det att kvinnor som första prioritet ofta sätter tryggheten, värmen, närheten, samtal, ömsesidig förståelse, kramar, kyssar, smekningar. Generellt för männen är att deras väg till den sexuella akten i allmänhet är kortare än kvinnans.

Vi är olika och har olika behov! Samtala om detta, ta er tid för varandra utan barnen. Vissa säger 15 min/dag, andra 15 tim/vecka. Kanske vi borde stänga av tv:n på kvällen och prata/umgås i stället! Sök hjälp om det inte fungerar!

 

Familjeplanering

I dagligt tal talar man numera om att ”skaffa barn”. Ur ett kristet perspektiv vet vi att barn inte är något vi kan ”skaffa”. Det är Gud som skapar oss. ”Du sammanvävde mig i moderlivet.” Ps. 139:13. Vi kan inte själva bestämma hur många barn vi ska ha, nej, barn är en Guds gåva!

Men varför då en artikel om familjeplanering? Vissa menar att det är Gud som råder och att vi utan att planera bör ta emot de barn vi får. Andra anser att vi även på detta område i livet får lov att tillgodogöra oss den forskning och utveckling som skett och använda även andra medel än avhållsamhet. (Även avhållsamhet kan ju vara en form av familjeplanering, en preventiv metod!)

I bön inför Herren får man tillsammans pröva sina olika skäl till varför man vill använda den ena eller andra metoden! Be att Herren ska styra och leda oss i våra liv! Var öppen för att Guds prioritering kanske inte är densamma som din! Fråga er: Varför vill vi inte ha barn/fler barn just nu?

Vi kanske måste prioritera om i våra liv! Både man och hustru får ställa sig frågan: vad kan jag göra för att det ska fungera bättre i vårt äktenskap? Är mitt arbete så viktigt? Kan vi inte dra ner på vår materiella levnadsstandard, för att kunna arbeta mindre och få mer tid till familjen?

Vi kanske måste ändra oss, dra ner på våra krav, hjälpa, stötta varandra för att vi båda ska må bra och orka med och för att barnen ska må bra. Inte bara på semestern utan hela året! Jag tror att vi som kristna i vårt samhälle i dag måste uppvärdera uppgiften som mor och far! Även uppgiften som kristen familj och det värde för hela samhället det utgör att uppfostra sina barn till ansvarsfulla medmänniskor. Utan familjen får vi inget fungerande samhälle!

 

Om barnen inte kommer

Gud har skapat oss olika. Vissa är mer fertila (har lättare att bli gravida) än andra. Vissa människor har fått speciella gåvor att kunna bära, föda, uppfostra många barn, medan andra kanske inte alls kan bli gravida eller blir mycket sjuka p.g.a. graviditeten. Vissa föder för tidigt eller får missfall.

Varför är det så olika? Det hör väl också till Guds hemligheter, som vi inte kan få svar på, som vi får lämna. Men vad gör man om man levt i äktenskapet och inte får några barn? Be om barn! Jfr Hanna i templet. 1 Sam 1. Man kan också söka hjälp hos gynekolog för en fertilitetsutredning. Kanske hittar man något som relativt enkelt kan åtgärdas med hjälp av operation eller annan medicinsk behandling.

Hur ska man som kristen ställa sig till IVF-graviditet? In-vitro-fertilisering, dvs. att ta mannens spermier och kvinnans äggceller och föra ihop dem i ett provrör s.k. ”provrörsbefruktning”. Därefter planteras oftast flera befruktade ägg in i kvinnans livmoder, förhoppningsvis fortsätter de växa där annars stöts de ut, dvs. det blir missfall. Vad gör man med de befruktade ägg som blir kvar på laboratoriet? Jag har svårt för att tro att detta är förenligt med kristen etik!

 

När börjar livet?

När äggcell och spermie smälter ihop (oftast i äggledaren), befruktningen?

När det befruktade ägget fastnar i livmodern och börjar växa? När fostret är 10–12 veckor och alla kroppsdelar och organ finns färdigbildade? När fostret är ca 23 veckor och är livsdugligt utanför livmodern? När barnet föds?

Frågan om när människans liv börjar är helt avgörande för vilken metod man kan tänka sig använda vid familjeplanering!

Förutsättningen för ett nytt liv är att äggcell och spermie smälter ihop. Där finns allt som sedan behövs för att en ny liten människa ska växa till. Celldelningen börjar omedelbart. Det som sedan behövs är näring, det befruktade ägget måste sätta sig fast i den blodfyllda livmoderslemhinnan och fortsätta växa och få näring. Näring behöver vi sedan hela livet ända tills döden inträder.

Jag för min del har svårt att se något annat svar än att livet börjar när äggcell och spermie smälter ihop. Därför kan jag inte acceptera en metod som förhindrar ett redan befruktat ägg att fortsätta växa.

 

Olika preventivmetoder

Om vi då kommer fram till att vi kan använda någon form av familjeplanering: Vilken metod ska man använda? Hur verkar metoden? Vilka biverkningar har den för kvinnan/mannen? Vilken ”säkerhet” krävs? Är det så att kvinnans liv står på spel, krävs t.ex. ett säkrare preventivmedel än annars. Se Pearl Index här nedan.

Pearl Index

Ingen metod 70–90
Spermiedödande medel 7–22
Pessar 4–17
Persona ”persondator” ca 6
NFP (Naturlig familjeplanering) 1–3
Kondom 2–13
Amning 1,5 se vidare i texten
Minipiller 1–10
Kopparspiral 0,7–5
Gyne-T 0,7–1
Kombinerade P-piller 0,5–8
Cerazette 0,5–1
Implanon 0,1–2
Depo-Provera 0,1–0,5
Levonova (hormonspiral) 0,2–0,6
Sterilisering 0,2–0,5
Under 2003–2004 kommer två nya medel som kan jämföras med kombinerade P-piller i säkerhet och biverkningar men som är farliga för miljön! De två är P-plåster och Vaginalring.

När man talar om preventivmedel uttrycks säkerheten i Pearl Index dvs. antal graviditeter/ 100 kvinnoår.

  1. Barriärmetoder

Metoder som förhindrar befruktning kan vi kalla barriärmetoder. Dit räknas spermiedödande medel, kondom, pessar. De hindrar spermier att ta sig in i livmodern och befrukta ägget.

Andra metoder som kan räknas hit:
• Amning – halvåret närmast efter en födsel sker ingen ägglossning hos kvinnan om hon ammar helt, även på natten, och inte har fått tillbaka sin mens.
• Naturlig familjeplanering (NFP). Genom NFP lär kvinnan känna sin kropp och sin fruktsamhet på ett utmärkt sätt (Ps. 139:14). Man identifierar den fertila perioden av menscykeln genom att undersöka slidsekretets egenskaper. Under den fertila perioden undviker man samlag (eller tvärtom, om man vill bli gravid!). Mer information finns att få på www.familjeplanering. com
• Clear plan och Persona persondator – med hjälp av Clear Plan (ägglossningstest) fastställer man menscykelns ”säkra” dagar. Mer bra information finns på internet: www.clearplan.nu eller ring 020-795300 för rådgivning.

Fördelar med barriärmetoderna: Man undviker befruktning, och metoderna riskerar inte att förhindra ett befruktat ägg att fortsätta växa. Inga hormoner tillsätts som kan ge biverkningar på många andra organ och humör. De påverkar inte heller sexlusten. Med fördel kan olika barriärmetoder kombineras, så att man exempelvis använder kondom när Clear Plan eller Persona persondator visar att man är inne i den fertila perioden.

 

  1. Hormonpreparat

Det finns två typer av hormon som används i P-piller och andra preventivmedel:

  • Östrogen, som hindrar ägglossning
    • Gestagen, som gör livmoderslemhinnan tunn så att ett befruktat ägg får svårt att fastna, men det gör även cervixsekretet i livmoderhalsen svårgenomträngligt för spermierna.

 

B:1 kombinerade preparat

Det finns många kombinerade P-piller som innehåller båda dessa hormoner i varierande mängd. T.ex. Yasmin, Desolett, Trinovum, Trinordiol, Follimin.

Gemensamt för deras verkan är att de förhindrar ägglossning, att livmoderslemhinnan blir tunn, cervixsekretet blir tjockt och ogenomträngligt. De anses verka så att äggen inte blir befruktade. Men observera att det är viktigt att de tas regelbundet, annars kan verkningsmekanismen förändras.

Nackdelen med dem är deras biverkningar. Och det är flera grupper kvinnor som inte rekommenderas att använda dem. Detta bör kollas upp noga innan de används!

 

B:2 preparat med enbart gestagen

Deras verkan är främst att livmodershinnan blir tunn så att ett befruktat ägg förhindras fastna i livmodern, samt att cervixsekretet blir svårgenomträngligt för spermierna. Effekten på ägglossningen varierar mellan olika gestagenpreparat. Risken kan därför finnas att ägg befruktas och stöts ut. Dessutom kan preparaten leda till många och svåra biverkningar, bl.a. nedstämdhet, depression, minskad sexlust och blödningar. Metoderna bör därför undvikas.

Till denna grupp räknas Minipiller, Cerazette, Depo-provera, Implanon samt hormonspiralen Levonova.

Gestagenpreparat är inga förstahandsval. Ändå kan det finnas medicinska skäl som gör att man blir rekommenderad att använda dem.

Om det är aktuellt att använda ett gestagenpreparat är Levonova att föredra.

Det är en hormonspiral som kan sitta i fem år och utsöndrar låga doser hormon endast lokalt. Den har obetydlig effekt på andra organ, biverkningar är sällsynta och dessutom blir mensen sparsam. Men observera: Hormonspiralen har troligen ingen eller svag effekt på ägglossningen. Och även om hormonerna medför att cervixsekretet blir svårgenomträngligt för spermierna kan de kanske tränga igenom så att ägg riskerar att befruktas och sedan sötas bort. Vid tiden för ägglossning bör man därför kombinera Levonova med någon av barriärmetoderna (se ovan).

 

  1. Kopparspiral

Kopparspiralen försvårar för spermierna att ta sig in i livmodern, samt förhindrar inplantationen av ett befruktat ägg i livmodern. Metoden kan därför leda till att befruktade ägg stöts ut. Dessutom kan den leda till svåra biverkningar. Kopparspiral bör därför undvikas!

 

  1. Sterilisering

Sterilisering är ett 100% definitivt ingrepp! Man ska veta vad man gör. Det går inte att ändra. Vad händer om familjesituationen ändras, dödsfall? Kan jag komma att ångra mig då?

På kvinnor skärs båda äggledarna av genom ”titthålskirurgi”, vilket innebär att ägget inte kan komma in i äggledaren och ner i livmodern och möta några spermier. På män skärs sädesledarna av, så att spermierna inte kan komma ut.

Varken kvinnor eller män påverkas hormonellt eller sexuellt.

Det är svårt att i en artikel som denna ge en generell och fullständig bild av för- och nackdelar! Familjeplanering är ett svårt ämne och mycket individuellt. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Sök själavård och rådgivning!

Med önskan om Guds ledning över dig och din familj! Annemarie Ekström, leg. Barnmorska

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan