Missionsnytt utlandet

Administrationen

Jens Aage Nielsen har under de senaste två åren varit MBV:s missionssekreterare för arbetet i Etiopien. P.g.a. sjukdom i familjen har Jens Aage bett om att bli entledigad från sin tjänst fr.o.m. den 1 september 2003. MBV:s ledning beklagar att Jens Aage nödgas lämna sin tjänst men hyser samtidigt full förståelse för den prioritering som behöver göras p.g.a. sjukdom. Vi tackar Gud för vad Jens Aage fått bidra med i sin tjänst och tillönskar honom och hustrun Birte Guds hjälp och välsignelse. Personalansvariga och MBV:s ledningsgrupp har inlett sökandet efter en efterträdare till tjänsten. Under september månad administreras Etiopienarbetet av Roland Gustafsson och Carlåke Söderlind.

 

Kenya

Generalsekretaren i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), John Halakhe, besökte Sverige under tiden 18–24 juli och medverkade bl.a. vid KUS:s sommarmöte.

Gunnel Gustavsson som under sommaren bistått MBV:s Kenya-missionärer återvände den 12 augusti till Sverige. Vi riktar ett varmt tack för väl utfört uppdrag till Gunnel, som nu återgår till sitt ordinarie arbete som lärare i Markaryd.

Kerstin Nilsson har valt att förlägga en månads semester till Sverige (augusti-september). Det har avtalats med finlandssvenska missionärer att under denna tid vid behov gå in som stöd för Rakel Smetana.

ELCK inbjuder sina samarbetspartners, missionsorganisationer från Finland, Norge, Sverige och USA, till överläggningar den 10–13 september 2003 i Kisumu. MBV kommer att representeras av Roland Gustafsson och Harald Waldemarson. Missionssekreteraren för Kenya, Karin Gunnarsson, har av familjeskäl inte möjlighet att delta.

Missionsföreståndaren gör i samband med resan också ett kortare besök i Etiopien.

 

Etiopien

Medan makarna Sosso och Olof Göransson väntar på arbetstillstånd för att kunna bege sig till Etiopien, har de påbörjat språkstudier i amharinja under f.d. Etiopienmissionären Lydia Petterssons vägledning.

 

Peru

Det har varit en del omskiftningar i missionärsgruppen i Chiclayo, och de som nu är på plats är familjerna Koefoed-Jespersen, Ekström och Andersson. Även på volontärsidan har det skett ett byte.

Christina Hansen och Lisbet Sivebæk som varit i Peru sedan augusti –02 reste i början av juli tillbaka till Danmark. En av dem skriver om tiden i Chiclayo: ”Efter nästan ett år i en peruansk församling, och i ett samarbete med amerikanska och svenska missionärer, känner jag en större samhörighet med utländska kristna. Jag har haft ett bra år i Peru och kommer att sakna det när jag återvänder till en ny vardag. Under hela året har jag ofta tänkt på versen från Jer. 10:23: ’Jag vet det, Herre: Människans väg beror inte på henne själv, det står inte i vandrarens makt att styra sina steg.’”

Nya danska volontärer i Chiclayo är Christine Weinreich, 20 år, från Åkirkeby, och Cathrine Christiansen, 19 år, från Vestjylland. De reste till Peru den 15 augusti och kommer framför allt att undervisa de danska missionärsbarnen.

Under det kommande året blir två av skoldagarna gemensamma för den danska och svenska skolan. De kommer också att medverka i församlingsarbetet. Under sommaren har dessutom Helene Sejergaard, som var i Peru som volontär under skolåret 2001–2002, hjälpt till med ungdomsarbetet i Chiclayo.

Henrik Birgersson
Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan