Är det riktigt att döpa barn?

Låt oss se efter i 1878 års katekesutveckling. Svaret på fråga 222 lyder så:

”Även barnen ska genom dopet göras till lärjungar ty Kristus säger: ’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte…’”

När Jesus gav missionbefallningen sade han inte att barn var undantagna. Gör alla till mina lärjungar: döp dem… och lär dem allt vad jag har befallt.

Ibland får man höra invändningen att barn är för små, att de inte förstår någonting eller att sådana små barn ännu inte kan tro. Emot detta senaste vill jag påminna om vad Jesus sade en gång då han höll ett spädbarn (grekiska grundtexten, näpios) framför lärjungarna och sade: ”Ve den som förför en av dessa små, som tror på mig.”

Jesus säger alltså att de kan tro!

Från en av Martin Luthers predikningar i evangeliepostillan citeras: ”Vi döper dem inte på faddrarnas tro eller föräldrarnas utan med förhoppningen att Gud ger det lilla barnet dess egen tro.”

Den andra invändningen var att de inte förstår tillräckligt, men Jesus säger att Guds rike hör dem till. Han säger inte att barnen måst bli stora och förståndiga utan trärtom att om ni inte omvänder er och blir som barnen kan ni alls inte komma in i det riket.

Vad är det då som gör ett litet barn passande för Guds rike? Barnets villkor är att få allt fritt av föräldrarna. Med Guds rike är det på samma sätt. Det kan endast tas emot som en fri gåva! Här har vi vuxna mycket att lära av barnen. De får allt gratis utan motprestation. Gratis är det samma som nåd. Läs gärna Mark. 10:15 och Luk. 18:15ff.

Någon har invänt att de små barnen ju inte har gjort något ont varför de inte behöver något dopets reningsbad. Då glömmer man arvsynden.

Jesus säger tilll Nikodemus att det som är fött av kött är kött. Vidare: ”Sade jag er inte att ni måste födas på nytt?” och att man för att komma in i Guds rike måste födas av vatten och Ande. Alltså måste också det lilla oskyldiga barnet födas på nytt, in i Guds rike. Hur ska det ske? Svar, genom dopet som enligt Titus 3 är ”ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande”.

Det är riktigt och gott att döpa barn – ty Guds rike hör sådana till. Ska vi döpa allas barn? Också deras som själva tar avstånd från den kristna tron? På missionsfältet – inte döper vi hedningarnas barn? Dessa senare frågor får vi anledning att återkomma till.

Alve Svensson, kh i Hjärsås

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan