Den store Konungens brud

O, Jesu, öppna du mitt öga,
att jag må se, hur rik jag är!
Jag har en Fader i det höga,
som fadersomsorg om mig bär.

Jag har en broder vid hans sida,
som alltid manar gott för mig,
en evig nåd, som går så vida
som himlavalvet sträcker sig.

Jag har en tröstare i nöden
och en hugsvalare så god;
jag har ett evigt liv i döden,
en evig frid i Jesu blod.

Jag har ett fast, osvikligt rike,
vars grundval aldrig bäva kan;
jag har en krona utan like,
ett arv, som Jesus åt mig vann.

Än mer, fast synd och brist mig plåga,
jag är en mäktig konungs brud;
fast ofta otron mig vill fråga:
var är din höghet och din skrud?

O Gud, föröka du mig trona,
att jag må se din härlighet
och aldrig glömma bort den krona,
du mig berett av evighet!

Lina Sandell

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan