Tack till er alla!

”Allting har sin tid”, skriver predikaren (3:1). Och så är det verkligen. Nu är min tid som redaktör för Till Liv över. Den blev inte så långvarig – jag började i januari 2001, men har suttit med i redaktionen sedan Till Liv startade 1997. Arbetet med tidningen har gett mig mycket för egen del, och jag hoppas och ber att Till Liv har varit och är till välsignelse också för er läsare.

Nu skulle jag vilja passa på och tacka er alla!

Tack alla läsare för den uppskattning som ni uttryckt! Den har gett frimodighet och arbetsglädje. Tack för kommentarer och synpunkter, både positiva och negativa! Kritik är viktig.

Tack alla ni skribenter som så villigt ställt er till förfogande. Bakom många artiklar ligger mycket arbete och vånda. Utan er villighet hade det varit svårt att förverkliga en tidning i månaden!

Och tack till redaktion och styrelse. Styrelsen har varit en god arbetsgivare och vi i redaktionen har alltid känt ert fulla förtroende! Och redaktionen har jag uppskattat enormt! Sällan har jag suttit i en arbetsgrupp där man arbetat så bra tillsammans.

Nu återstår att önska er läsare en god färd framöver med en ny redaktör vid rodret. Bed för Eva Andersson och för Till Liv. Era böner betyder mer än någon av oss kan ana. Allt gott vänner, i Kristus Jesus, vår Herre!

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan