Gud vill ge det vi behöver

Det gamla är förbi, se, det nya har kommit! Läs 2 Kor. 5:17–21.

Nu tänker jag inte främst på tidningen… Jag hoppas att du har hunnit läsa den gamla. Här får du en ny – den är ungefär som den brukar vara. Läs den, ta till dig orden, be över dem och låt dem påverka dig! Slå upp i Bibeln och läs mer! Använd tidningen som din bönelista – låt oss be för varandra, för det som sker i den gemenskap vi är en del av och i missionsländerna.

Det gamla är förbi, se, det nya har kommit! Den som är i Kristus är en ny skapelse. Allt kommer från Gud, det är han som ger. Gud ger vad han kräver! Han kräver rättfärdighet av oss – och ger oss den. Han vill att vi ska älska honom och våra medmänniskor – men först ger han oss sin kärlek. I Kristus. Vi får ge kärleken vidare, till varandra – så kan världen förstå att vi är Jesu lärjungar.

Gud ger också vad vi behöver för varje dag. Han gör det när vi går in i nya uppgifter, han som kallar oss utrustar oss också.

Så låt oss ta emot allt han vill ge! Låt oss söka stillheten, leva nära honom och ge honom våra bördor – varje dag. Då kan vi, förlåtna och upprättade, räcka försoningens ord vidare och se fram emot den dag då han slutligt säger: Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!

Eva Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan