Information om Till Liv

Vi som har förmånen att på olika sätt arbeta med Till Liv önskar

  • att tidningen ska läsas av sina prenumeranter
    • att tidningen ska få fler prenumeranter från våra egna organisationer men även från andra kristna sammanhang Det finns i dag så många läsvärda kristna tidningar med olika profil. Tidningar som speglar samhälle och kyrka och förmedlar nyhetsstoff. Tidningar som granskar kultur och litteratur och ställer detta i relation till kristen tro. Tidningar som är tydliga organ för en organisation och slår vakt om tro och bekännelse utifrån Bibeln som grund. Tidningar som behandlar teologi och kyrkans liv/kultur och inbjuder till debatt om detta.

 

Varför då Till Liv?

Till Liv vill genom bibelstudier, undervisning i den kristna tron och genom artiklar i aktuella ämnen främst
• hjälpa sina läsare (som vi gärna ser är från 20 år och uppåt!) till både en fördjupad kunskap om Bibeln och en förökad tro på Jesus Kristus
• inspirera sina läsare till att bli allt flitigare bibelläsare

Till Liv vill också
• skildra den verksamhet som MBV m.fl. organisationer har såväl i Sverige som i missionsländerna
• göra oss frimodiga att sprida evangeliet om Jesus Kristus, vår Frälsare

Till Liv vill dessutom gärna ge utblickar i vår samtid och spegla vad som händer i samhälle och kyrka i Sverige i dag och ställa det i relation till Bibelns undervisning.

 

Ny utformning 2004

Till Liv fortsätter år 2004 att komma ut med 11 nummer i stort sett enligt samma uppbyggnad som tidigare. En förändring som sker fr.o.m. årsskiftet är utformningen av tidningen. Vi kommer fr.o.m. januarinumret att trycka annonserna för sig i en särskild bilaga. Det innebär att den ”normala” tidningen endast kommer att ha en annonssida med viktiga, mera allmängiltiga annonser (t.ex. organisationernas stormöten, konfirmationsläger, kristen lägerskola m.m.). Vår avsikt är att annonsbilagan ska komma ut ungefär varannan månad.

Vi får därmed
• en tidning som inte är så medlemsbunden utan med fördel kan prenumereras på av kristna utanför våra egna organisationer
• en tidning som speglar våra organisationer genom att även i fortsättningen göra reportage från verksamheten
• en annonsbilaga lätt att hänga på anslagstavlan, ta med som almanacka osv.
• troligen lägre produktionskostnader men fler sidor god undervisning

Den nya utformningen med separat annonsbilaga innebär att föreningar, missionsgårdar och övriga annonsörer efter nyår måste ha längre framförhållning. Vi kommer i decembernumret att ange vilka månader som bilagan kommer ut (det blir januari!) – kanhända blir det inte regelbundet varannan månad, det beror även på huvudorganisationernas annonsbehov.

 

Redaktionen för Till Liv

Som vi tidigare meddelat har Fredrik Carlsson, Hanaskog, slutat som redaktör, och han kommer även vid nyår att lämna redaktionsrådet. Fredrik har varit engagerad i tidningsutgivningen alltsedan Ungdomsbladets tid och har som redaktör i nästan tre år varit den motor som drivit fram tidningen. Vi kommer att sakna Fredrik men är tacksamma för allt arbete han så väl har utfört.

Som ny medarbetare i redaktionen presenterar vi Lars-Åke Nilsson, präst och bibelskollärare från Åsljunga. Välkommen till klubben! Vi ser fram emot att i arbetet med Till Liv få ta del av din stora bibelkunskap och erfarenhet!

Den ”längste” i rådet är Sam- Arne Nilsson, Stockholm, god vän med pennan, autodidakt inom journalistiken och tidningsbranschen och den i särklass främste av oss inom det svenska språkets grammatik. Sam-Arne har i många år stått för redigering och språkbearbetning – när han har menat att så behövts…

Lars Göran Brandt är bosatt i Vännäs i Västerbotten och ägnar sin vardag som rennäringsdirektör på Länsstyrelsen åt fjällvärld och rennäring. Han var med om att forma Till Liv innan det ens var en tidning och berikar arbetet fortfarande på många sätt – och gör oss medvetna om att Skåne bara är en del av verksamheten!

Roland Gustafsson, missionsföreståndare i MBV, bor i Örkelljunga och ansvarar (i samarbete med missionssekreterarna) för information och reportage om missionssituationen i Etiopien, Eritrea, Kenya och Peru. Roland är dessutom en god bevakare av media, i pappersform och på nätet, och förser oss andra med intressanta klipp.

Eva Appell, Landskrona, lärare och snart trebarnsmor, får också komma till tals bland männen och har, trots eller p.g.a. sin lågmäldhet, tyngd i sina ord.

Cia Andersson, ansvarig för layout och bilder, deltar i alla våra redaktionsmöten. Hon undrar, om det inte bland er läsare finns dolda talanger som målar, tecknar, fotograferar m.m. och genom detta vill bidra med bilder till tidningen.

Och så till sist undertecknad, Eva Andersson, till yrket arkitekt med erfarenhet från planlösning och husrenovering, som nu med frimodighet går in i tidningsbranschen – och gärna tar emot respons från tidningens läsare. Kan Till Liv få vara med om att stärka gemenskapen mellan oss läsare på olika orter? Det ser jag gärna!

Eva Andersson redaktör, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan