Fruktan och nåd

Då sade ängeln till henne: Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. LUK. 1:30

Vilket oerhört ögonblick i världshistorien var inte detta! Gud, som är från evighet till evighet, skulle låta sig födas som människa, och som Gud och människa förenad i en person utförde han sedan en gärning som öppnar vägen till ett helt nytt liv för oss människor. Förstå detta den som kan! Men precis så är det enligt Bibeln, och det är detta julens budskap handlar om.

Vi får nu höra hur det gick till när ängeln Gabriel kom med det stora budskapet till Maria, att hon skulle föda Jesus Messias, Frälsaren.

Det var bara Maria själv som kunde veta något om vad som sades vid detta märkliga tillfälle. Hur kan då Lukas berätta om det? I Apostlagärningarna skriver Lukas att han kom till Jerusalem tillsammans med Paulus (Apg. 21:17). Mer än två år senare lämnade Lukas och Paulus tillsammans Jerusalem för att bege sig till Rom (Apg. 27:1). Vi vet en hel del om vad Paulus gjorde under de åren, men vad gjorde Lukas? Det är mycket troligt att han reste runt och samlade fakta till sitt evangelium och till de delar av Apostlagärningarna som utspelar sig i Jerusalem. Åtminstone säger han själv, att han noga har efterforskat allt (Luk. 1:3). Vi får anta att Lukas har frågat ut många ögonvittnen och bland dem fanns sannolikt även Maria. Skildringen av Marias möte med ängeln Gabriel är så personligt färgad att den måste gå tillbaka på Marias egen berättelse. Maria blev rädd när Gud kom henne nära genom sitt sändebud. Ja, hur skulle hon ha kunnat reagera annorlunda? Vem kan komma nära Gud utan att känna fruktan? Adam, den första människan, blev förskräckt när han hörde ljudet av Gud i Edens lustgård (1 Mos. 3:10). Vi har alla orsak att frukta Gud – vi som i oss själva är lika nakna inför Gud som Adam en gång var. Men så talar Guds ängel till Maria: Frukta inte, Maria. Varför behövde hon inte vara rädd? Svaret är enkelt: Du har funnit nåd hos Gud.

I denna förtätade verklighet är vi alla inneslutna. Fruktan och nåd är de båda poler mellan vilka våra liv rör sig, och djupast sett beror det ena eller det andra på om vi har lärt känna Gud och lever i tro på honom eller inte. Gud vill inte utesluta någon från sin nåd. Det tragiska är, att det går att utesluta sig själv från detta rika erbjudande. Var står du?

Tänk om jag kunde lita på att Guds nåd är allt som behövs – att nåden räcker! Den som helt och fullt kan tro på nåden är sannerligen en teologie doktor! Martin Luther lär ha uttryckt det så, och nog är det sant alltid! Maria fick nåd, och hennes särskilda gåva den gången var att hon fick föda världens Frälsare. Gud vill att du skall leva i samma nåd. Han vill att Jesus skall födas i ditt hjärta och sedan genom tron bo kvar där (Ef. 3:17). Om du genom syndernas förlåtelse tillhör Jesus behöver du aldrig vara rädd. Inte för någonting!

Ingemar Rådberg, VDM, forskare, Lödöse

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan