Nyårshälsningar från MBV:s administration

IRMA ANDERSSON
Sekreterare
Stockholm

Under mitt första år på expeditionen har jag kommit i kontakt med många härliga och intressanta människor från norr till söder. Året har präglats av byggkaos och skapande kreativitet. Mitt arbete har varit att försöka hålla ordning på torpet. Nu inför det nya året vill jag sända en hälsning och påminna om att Jesus har lovat vara med oss alla dagar, även under 2004.

 

INGEGERD JOHANSSON
Kassör
Stockholm

Ett helt år har gått sen vi flyttade expeditionen från Upplandsgatan till Smala Gränd. Jag hörde inte till entusiasterna när beslut om flytten togs men tycker nu att det blivit mycket bra, bl.a. med närheten till Gränden. När detta skrivs har vi besök av ungdomar, som ska skicka ut det 135:e numret av Grändposten. Tack, alla kära missionsvänner, för det gångna året, och Gott Nytt År 2004 i Jesu namn!

 

HANS BJÄRSLINDE
Sekreterare
Stockholm

Hälsningar med en tillönskan om ett Gott Nytt år 2004 i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, namn med Ps. 23: Herren är min Herde. 

 

HENRIK BIRGERSSON
Missionssekreterare
Gagnef (Peru)

Vad är viktigast vid ett nytt år i missionsarbetet och i ditt eget kristenliv? Jesus – inte som verksamhetsideal men som levande person och vän! Från skrivbordet i Gagnef har jag kontakt med vänner och medarbetare i Sverige och utomlands, men det finns bara en nödvändig kontakt – Livets Herre! Utan Honom – ingenting, med Honom – allting! Ja, jag vill följa Jesus… 

 

KARIN GUNNARSSON
Missionssekreterare
Kristianstad (Kenya)

Herren är nära – tre ord som var för sig och tillsammans har oändligt värde. Se tillbaka på det gångna året i ljuset av denna sats – Guds löften håller! Se framåt med dessa ord i tanke och hjärta – fortsätt frimodigt i sällskap med Fadern, Sonen och Anden också under 2004! Stort tack, alla, för 2003 och Gott Nytt År i Jesu namn!

 

CARLÅKE SÖDERLIND
Missionssekreterare
Docksta (Etiopien)

Ordet blev kött. Frälsaren har kommit med förlåtelse och liv. I en av synd förmörkad värld är han mänsklighetens ljus och vill även detta nya år lysa upp din livsstig. Han ger dig en framtid full av hopp – det är nåd! När jag nu får ändrade arbetsuppgifter, vill jag tacka alla predikanter som välvilligt ställt upp, när jag ringt om predikobehov. Gud välsigne er i kontakterna med min efterträdare, som presenteras på annan plats i denna tidning. Ett Gott Nytt År i Jesu namn önskar jag alla!

 

ROLAND GUSTAFSSON
Missionsföreståndare
Örkelljunga (Eritrea)

Men David hämtade styrka hos Herren, sin Gud, 1 Sam. 30:6. Kung David var hårt ansatt av fiender. Sorgen blev honom övermäktig. Kanske känner du igen dig? Vi får göra som David och be med sångens ord: Just som jag är, fastän jag ej har ständigt ljuva känslor, nej, fastän jag jagas på min stig av stormar i och utom mig, jag kommer, o Guds Lamm!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan