Samme Jesus

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. HEBR. 13:8

DET ÄR ÖVERRASKANDE vilken mötesplats en sång kan vara. Den enkla hemligheten med stora sånger är att de förmedlar ett möte med Guds Ord. En sång kan öppna ett bibelord. I Lina Sandells sång ”Samme Jesus” klarnar bibelordet ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”.

Detta bibelord är skrivet till uppmuntran. Ändå kan det, för en plågad människa, vara svårt att få tag i trösten. Våra känslor och tankar grumlar och förändrar ofta föreställningen om Jesus. Vi glömmer fort att Jesus är fullständigt helig och att vi är fullständigt förlorade i ogudaktighet men också att Jesus samtidigt genom sitt fullbordade frälsningsverk har fullständigt förlåtit oss våra synder. I stället tror vi att Jesus är ganska helig och ganska förlåtande och att vi bara är ganska syndiga och också bara ganska förlåtna. Våra samveten blir då lätt tyngda och vi blir skygga för Gud. Men han ändrar sig inte. Han har fullständigt utplånat vår skuld inför Gud. Undrar vi hur han möter oss i dag, så ska vi undersöka hur han mötte människor i går. Hurdan var Jesus i går?

Lina Sandell gör bibelordet jordnära genom att konkret visa hur Jesus mötte människor. Om än vissa ord i sången hunnit bli ålderdomliga så är budskapet enkelt och klart:

Samme Jesus, samme Jesus, som en gång vid Sykars brunn för Samariens arma dotter öppnade så huld sin mun och lät nådesorden strömma som en livsström, stark och klar, se, han är ännu densamme, ja, densamme som han var.

Staden Sykar heter i dag Askar och ligger öster om Nablus på Västbanken. I staden fanns på Jesu tid en brunn. Där möter Jesus kvinnan. Han möter henne med barmhärtighet och nåd. Sandell visar med många exempel, i vers efter vers, hur Jesus gjorde väl och hjälpte alla. Hans nåd tog inte slut. Sandell berättar hur Jesus mötte sina lärjungar i stormen:

Samme Jesus, som om natten under vågens vilda sång nalkades det lilla skeppet på Tiberias’ hav en gång…

Fastän lärjungarnas hjärtan var hårda (Mark. 6:52), får vi se att han mötte dem med frid. Så gör han fortfarande.

…sägande till de förskräckta: ’Var ej rädda, det är jag!’ Se, med samma fridens hälsning nalkas han oss än i dag.

Gud kan inte räkna med vår trohet. Ändå möts vi av hans nåd. Det beror på att ingen nåd visades honom på korset. Jesu försoning var kostsam. Vår skuld blev verkligen betald. Och med samma kärlek som drev honom till korset älskar han oss än: Samme Jesus älskar ännu dig och mig.

Som vittne om att våra synder är betalda, står han inför Fadern. Han är för evigt vår Frälsare, liksom han var det i går och är det i dag. Hur våra tankar och känslor flyger och far har inte med saken att göra. Det viktiga är, att Jesus och hans frälsningsverk inte förändras!

Samme Jesus, som nu alltid i Guds åsyn för oss står, är i evighet densamme, ja, i dag liksom i går.

DANIEL BRANDT Studerande, Umeå

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan