Spännande lärjungaskola på gång

En ny bibel- och lärjungaskola börjar hösten 2004 på Strandhem. För att få veta mer om den träffade Anna-Karin Nilsson, lärare i Örkelljunga, en decemberkväll Lars-Åke Nilsson och Fredrik Hector, två av dem som har arbetat med att ta fram det nya konceptet. Anna-Karin skriver:

En ny bibel- och lärjungaskola börjar hösten 2004 på Strandhem. För att få veta mer om den träffade Anna-Karin Nilsson, lärare i Örkelljunga, en decemberkväll Lars-Åke Nilsson och Fredrik Hector, två av dem som har arbetat med att ta fram det nya konceptet. Anna-Karin skriver:

JAG BÖRJAR MED ATT FRÅGA om det är viktigt att gå bibelskola? I så fall varför?

– I samhället i dag utsätts vi ständigt för ett bombardemang av information, säger Lars-Åke. Vi kan behöva stanna upp, söka våra rötter och ge oss själva en möjlighet att skaffa kunskap, fundera och mogna som kristna. Lars-Åke menar vidare, att man behöver djupa rötter för att stå fast i sin tro och sen kunna ge vidare till andra. Evangelisation i dag sker många gånger genom möten med människor.

– Ungdomar vill ta sin tro på allvar. Bibelskolan är ett sätt att hjälpa till med detta, säger Fredrik.

 

Personliga relationer och tid för gemenskap

Ja, det är viktigt att gå en bibelskola. Men varför ska man välja just bibel- och lärjungaskolan på Strandhem? Både Fredrik och Lars-Åke menar att det är ganska unikt med just den nya profilen. Den kan erbjuda en liten gemenskap med personliga relationer där man har tid för varandra. De menar att det finns vissa nackdelar med småskaligheten, men också att den har mest fördelar.

– Sen finns det väl inte många andra bibelskolor som kan slå miljön. Det är så vackert på Strandhem, säger Fredrik.

 

Inte bara teori – och egen mentor!

Vad är det nya egentligen, undrar jag.

– Det är tänkt att varje dag ska börja med det teoretiska i bibeltexten och sedan kommer dogmatiken och vad det betyder för oss. Därefter avslutas det med det praktiska, som kommer att vara mer individuellt fokuserat, säger Fredrik.

– Varje elev kommer att få en egen mentor som hjälp till att hitta och utveckla sina gåvor, berättar Lars-Åke. Det blir också tre andakter varje dag och mässa varje vecka.

 

Tema varje vecka

Läsåret ska vara uppdelat i ett tema per vecka. De vet inte riktigt än exakt hur det ska bli men menar att det säkert ska gå att få ihop det. När jag ber om några exempel på teman nämner de bl.a. Lärjungaskap, Jesus möter människor,Kultur och samhälle, Etiska frågeställningar, Bönen och det inre livet.

– Praktik i en eller två veckor ska också ingå i kursen, fyller Fredrik i.

 

Rykten om studieresa

Jag har hört talas om en resa också och ber dem berätta lite mer.

– Det stämmer att det på våren ska ingå en resa som är fyra veckor lång, säger Lars-Åke. Resan ska gå till Etiopien, där väckelsens glädje och problem finns, och till Kenya med bl.a. gatubarnsarbetet. Det blir också tid till safari – och en resa till Egypten och Israel, om det går. Det kommer att kosta lite grand, men man kan söka olika stipendier.

– Möte med andra kulturer ger alltid mycket. Man lär känna sig själv och det ger ett intresse för mission och biståndsarbete, säger Lars-Åke.

 

Målgruppen en mix av människor

Så pratar vi vidare om vem kursen egentligen är tänkt för. Fredrik berättar att det är en folkhögskolekurs, dit en mix av människor från olika sammanhang och olika åldrar är välkommen. Lars-Åke menar att de har en bred målgrupp; både ”våra egna” och ungdomar från andra organisationer är välkomna – och de som blivit kristna på våra konfirmandläger.

Jag lämnar Fredrik och Lars-Åke på Strandhem och på vägen hem ber jag för den fortsatta planeringen av bibelskolan och att de som ska gå där ska bli rikt välsignade. Du får också vara med i denna förbön!

ANNA-KARIN NILSSON Lärare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan